Verplichte elektronische aangifte arbeidsongeschiktheid op 1 juli 2019

Om te bepalen of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering van het ziekenfonds en om het bedrag van de uitkering te kunnen berekenen, moet de werkgever aan het ziekenfonds het inlichtingenblad (ZIMA 001) bezorgen.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
25 juni 2019

Sinds 2006 kan de werkgever ervoor kiezen om dat inlichtingenblad op papier of elektronisch te bezorgen. De aangifte van het inlichtingenblad wordt vanaf 1 juli 2019 verplicht elektronisch. Dat conform het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1901 van 25 maart 2014.

Werkgevers die voor het beheer van hun personeelsadministratie en socialezekerheidsaangiften een beroep doen op een erkend sociaal secretariaat of een andere dienstverrichter, dienen zelf niets te ondernemen.

Werkgevers die de aangifte zelf doen, kunnen voor bijkomende informatie terecht  op het portaal van de sociale zekerheid: Op weg naar de elektronische ASR.

Het inlichtingenblad is de eerste verplichte elektronische aangifte voor het sociaal risico arbeidsongeschiktheid (of voor een ander risico van de uitkerings- of moederschapsverzekering).

Volgende aangiftes worden binnenkort ook verplicht elektronisch:

  • vanaf 1 januari 2020: de datum van werkhervatting (ZIMA 006).
  • vanaf 1 juli 2020: de gegevens van de verklaring van toegelaten loontrekkende arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid en de maandelijkse verklaring van inkomsten in geval van gedeeltelijke werkverwijdering (ZIMA 002).

VBO – Het VBO is positief over deze volgende stap in de digitalisering van de sociale zekerheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.