Zorg voor een structurele begeleiding naar werk in de ziekteverzekering

Op maandag 18 mei nam het VBO deel aan de hoorzitting in de Sociale Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de activering van langdurig zieken. Een onderwerp waar de volksvertegenwoordigers en de regering terecht heel wat aandacht aan besteden. Het VBO roept op om al wie arbeidsongeschikt is een kwaliteitsvol en gestructureerd traject naar werk aan te bieden. Zo voorkomen we in de toekomst de huidige verspilling van talent. 


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 mei 2021

Ons land telt bijna 500.000 langdurig arbeidsongeschikten. Dat zijn mensen die langer dan één jaar thuis zijn wegens ziekte. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 200.000 mensen met minder dan één jaar arbeidsongeschiktheid.  

Daar moeten we verandering in brengen. Ten bate van wie ziek is en van ons allen.  

De sociale partners namen in het verleden al verschillende initiatieven, zoals het invoeren van het stelsel van de progressieve werkhervatting en ook de re-integratietrajecten. Deze regering wil samen met de werkgevers en werknemers het werk voortzetten om de ondersteuning en begeleiding van werknemers en werkgevers verder te versterken. 

Het ontbreken van een duidelijke structuur waarin alle partijen kunnen gedijen, is volgens het VBO een cruciaal element in het debat. Wie ziek wordt, voelt zich vaak verloren. Ook op het vlak van tewerkstelling. En ook de werkgever weet in heel wat gevallen nog te weinig wat te doen indien iemand langdurig afwezig is.  

Het VBO pleit ervoor om, naast een doorgedreven preventiebeleid, werknemers en werkgevers vanaf dag 1 handvaten aan te reiken voor een succesvol herstelproces. Toekomstperspectief is belangrijk, en het is ook wetenschappelijk aangetoond dat herstel spoediger verloopt wanneer werkhervatting integraal deel uitmaakt van het herstel. 

Daarbij moeten we oog hebben voor transities van de ene sector naar de andere, en van de ene werkgever naar de andere. De focus moet liggen op wat iemand wél nog kan. Het VBO rekent erop dat het partners zal vinden om samen oplossingen te creëren voor dit maatschappelijk probleem. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.