Een duurzamere sociale zekerheid betekent vooral meer mensen aan het werk krijgen

Een interessante studie van SD Worx en AMS voor het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de FOD Sociale Zekerheid geeft een goed beeld van de alternatieve verloningsvormen. Het ABVV grijpt deze analyse aan om de onderfinanciering van de sociale zekerheid te duiden en ervoor te pleiten dat alle looncomponenten worden onderworpen aan de gewone sociale bijdragen, wat leidt tot een lager nettoloon voor werknemers. Het standpunt van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is duidelijk: het is vooral een hogere werkzaamheidsgraad die onze sociale zekerheid zal redden.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
16 juli 2019

Dat arbeid in België een dure zaak is, zien we aan de loonwig. Zo bedraagt het verschil in loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer in België voor een alleenstaande bijna 60% en voor een koppel met twee kinderen 46%. Daarmee houden ze minder over dan in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Om werken toch enigszins aantrekkelijk te houden en de werkenden te belonen, namen de sociale partners hun toevlucht tot extralegale voordelen die daarnaast ook toelaten op maat te belonen. Vandaag maakt de samenstelling van een competitief en aantrekkelijk loonpakket deel uit van elk modern HR-beleid. De extralegale voordelen kunnen ook op maat van de werknemer worden toegekend.

Ontmantelt deze alternatieve verloning nu de financiering van de sociale zekerheid? Het klopt dat de sociale bijdragen op arbeid betaald door de bedrijven al lang niet meer voldoende zijn om alle uitgaven van de sociale zekerheid te dekken. Toch is dat relatief. Je mag immers niet uit het oog verliezen dat de totale massa aan bijdragen sinds begin deze eeuw fel gestegen is, tot bijna een verdubbeling. Nu blind arbeid meer belasten, is dan ook een heel slecht idee. Een duurzame sociale zekerheid moet immers sporen met de draagkracht van onze economie.

De afspraken uit het verleden onder sociale partners en tussen ondernemingen en hun medewerkers nu ongedaan maken, doet werkenden verliezen en zou voor heel wat onrust zorgen bij de mensen die aan de slag zijn.

Daarom is het beter naar andere oplossingen te zoeken om onze sociale zekerheid stabiel te financieren. Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO en hoofd van het competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid:Het kan niet de bedoeling zijn werkenden zwaarder te belasten, om zij die niet werken uitkeringsafhankelijk te houden. Het komt er dus op aan met meer aan de slag te gaan, onze werkzaamheids- en activiteitsgraad op te krikken. Het aantal openstaande vacatures boomt en de jobs zijn van hoge kwaliteit. Activering is geen vies woord en al helemaal geen jacht op werkzoekenden of langdurig zieken.”

Via het magazine REFLECT lanceerde het VBO enkele pistes voor een degelijke hervorming van ons socialezekerheidsmodel.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.