© Shutterstock

Geen enkele verbetering voor de socialezekerheids-begroting

Afgelopen vrijdag kwamen de sociale partners bijeen in het beheerscomité (globaal beheer) om de bijgewerkte begrotingscijfers voor 2023 en de voorafbeelding voor 2024 te bespreken. Dat is het moment, net voor het begrotingsconclaaf, om te herinneren aan de kritieke begrotingssituatie van onze sociale zekerheid.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 september 2023

Het hoeft niet te verbazen dat de begroting van de sociale zekerheid verder ontspoort. Het tekort zal dit jaar naar verwachting oplopen tot 5,6 miljard euro en volgend jaar verder vergroten tot meer dan 7,5 miljard euro. Ter herinnering: dat tekort wordt automatisch gedicht door de onvoorwaardelijke toekenning van de evenwichtsdotatie.

We blijven een kloof zien tussen de evolutie van de inkomsten uit sociale bijdragen en de evolutie van de uitgaven voor prestaties. Die uitgaven stijgen over het algemeen sneller onder invloed van volume-effecten, indexeringen en regeringsmaatregelen. In de periode 2022-2024 zullen de inkomsten uit sociale bijdragen jaarlijks met gemiddeld 7% stijgen, terwijl de uitgaven voor prestaties (exclusief gezondheidszorg) jaarlijks met gemiddeld 8,6% zullen stijgen.

In vergelijking met de vorige ramingen (van juli) zien we een stijging van de uitgaven voor prestaties in 2024 met meer dan 840 miljoen euro. Een groot deel van die stijging (meer dan 670 miljoen euro) is te wijten aan de snellere overschrijdingen van de spilindex die in 2024 worden verwacht.

In de begrotingsdocumenten werd nog geen rekening gehouden met de recent aangekondigde maatregelen uit de ‘niet-hervorming’ van de pensioenen. Die zouden slechts een beperkte impact hebben op de jaren 2023 en 2024. Op lange termijn zullen ze de pensioenkosten echter fors doen stijgen.

VBO − Het VBO blijft het betreuren dat er geen responsabiliseringsmechanisme is ingevoerd om de uitgaven te controleren en benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk mensen (werklozen en inactieven) aan het werk te krijgen. Het VBO roept op tot het doorvoeren van echte hervormingen die de duurzaamheid en de houdbaarheid van onze sociale zekerheid waarborgen. Deze cijfers tonen eens te meer aan hoe belangrijk het is om doordachte maatregelen te nemen. Ook al nadert de verkiezingsperiode, het is niet meer het moment om cadeaus uit te delen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.