VBO over resultaten jaarlijks rapport Vergrijzingscommissie: de tijd van studeren is voorbij

De sociale uitgaven zullen tussen 2018 en 2070 stijgen met 3,8 procentpunt van het bbp. Dat betekent een stijging van 25,2% vandaag tot 27,6% in 2070, met een piek van 29,1% in 2040. Dat zegt de Studiecommissie voor de Vergrijzing in haar jongste vooruitzichten die gisteren werden gepubliceerd. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt dat de federale en regionale regeringen de nodige sociaaleconomische hervormingen zullen doorvoeren die de werkzaamheidsgraad verder opkrikken en langere loopbanen mogelijk maken, om zo de houdbaarheid van onze sociale zekerheid te blijven garanderen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
10 juli 2019

De stijging is voornamelijk te wijten aan de hogere uitgaven voor pensioenen en ziekte en invaliditeit. De maatregelen van de voorbije legislatuur hebben de factuur een beetje kunnen drukken, maar langere loopbanen en een hogere werkzaamheidsgraad moeten twee speerpunten worden in het sociaaleconomisch beleid van de volgende legislatuur. Gisteren lanceerde directeur-generaal van het VBO Monica De Jonghe enkele recepten (lees de opinie ‘Werk moet onze sociale zekerheid redden’) om te komen tot een werkzaamheidsgraad van 75% in België, wat het uiteindelijke doel moet zijn de komende jaren.

Positief is wel dat het armoederisico bij ouderen is afgenomen, wat onder meer te danken is aan de selectieve besteding van de welvaartsenveloppe door de sociale partners. Bij de besteding van die enveloppe wordt er immers maximaal ingezet op armoedebestrijding door de kloof tussen de armoedegrens en de minimumuitkeringen te verminderen.

De prognoses inzake productiviteit in het rapport blijken volgens bepaalde economen te rooskleurig te zijn voorgesteld. Het VBO is en blijft onverkort voorstander van meer publieke investeringen die de economische groei moeten aanzwengelen.

Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO: “De invulling van openstaande vacatures wordt evenwel een groot probleem en remt de verdere optrekking van de werkzaamheidsgraad af. Daarop moet nu op alle beleidsniveaus gewerkt worden. Enkel meer mensen aan de slag kan de financiering van onze sociale zekerheid op een duurzame manier schragen.”

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “De vergrijzingskosten, de productiviteitsafname, een laag niveau van publieke investeringen … Een na een worden de elementen die we aan de informateurs van de verschillende regeringen hebben bezorgd, bevestigd door rapporten van onder meer de OESO, de Vergrijzingscommissie, de Nationale Bank … De tijd van studeren is voorbij. De focus moet liggen op daadwerkelijk beleid.”

Via deze link vindt u het magazine ‘Reflect’ terug, waar we in het meest recente nummer aandacht besteed hebben aan een hervorming van onze sociale zekerheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.