Budget gezondheidszorg 2020 niet goedgekeurd, regering aan zet

Tijdens de Algemene Raad van het RIZIV op 21 oktober werd het voorstel zoals ingediend door de zorgverstrekkers en verzekeringsinstellingen voor de begroting van de gezondheidszorg van 2020 niet goedgekeurd. Het VBO stemde tegen het voorstel: in tijden van zware budgettaire uitdagingen moet verantwoordelijk, efficiënt en doelgericht worden omgesprongen met de middelen van de sociale zekerheid. De regering rest nu de verantwoordelijkheid om een duurzame begroting uit te werken.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 oktober 2019

De begrotingsdoelstelling voor 2020 bedraagt 27.593.648.000 euro, maar de technische ramingen vielen 300 miljoen hoger uit. Dat wilde men in het voorstel zoals ingediend door het Verzekeringscomité oplossen door onder meer het begrotingskader te verhogen,  182 miljoen euro uit de begrotingsdoelstelling te halen en via alternatieve financiering door te schuiven naar de sociale zekerheid. Daarnaast schreef het voorstel voor om de structurele blokkering van  69 miljoen euro, voorzien als buffer in tijden van besparingen, te laten vallen. Terwijl de farmaceutische sector opnieuw verregaande besparingen opgelegd kreeg, werd een enveloppe van 101 miljoen euro voorzien voor nieuwe maatregelen die de patiënt slechts zeer beperkt ten goede zouden komen. Tot slot werden grote vraagtekens geplaatst bij de wettelijke conformiteit van het voorstel.

VBO – De uitdagingen voor de gezondheidszorg zijn legio, en met het oog op de toenemende vergrijzing dringt het vraagstuk van hoe daar (budgettair) op te antwoorden zich steeds pertinenter op. De uitgaven in de ziekteverzekering moeten onder controle worden gehouden door o.a. de strijd tegen overconsumptie en ongepaste zorg op te voeren en meer in te zetten op preventie. Het is daarom belangrijk dat de regering nu alles in het werk stelt om een sluitende en evenwichtige (saneren én investeren) begroting uit te werken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.