Is ons Belgisch gezondheidssysteem performant?

In zijn recent Rapport beoogt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg aan de hand van 121 indicatoren hierop te antwoorden. Vanuit het perspectief van patiënten, is de evaluatie eerder positief: de Belgische bevolking geeft aan tevreden te zijn over de contacten met het gezondheidssysteem, zowel in de ambulante zorg als in de ziekenhuissetting.

Onze totale gezondheidsuitgaven vertegenwoordigen 10% van ons bruto binnenlands product en liggen zeer dicht bij (lichtjes hoger dan) het EU-15 gemiddelde. De meeste aspecten van zorgkwaliteit liggen binnen de EU-15 gemiddelden. Wel scoren we zwak bij o.a. de gepastheid van zorg (bijvoorbeeld voorschrijven van antibiotica of medische beeldvormingsonderzoeken) en bij veiligheid (namelijk op vlak van prevalentie van ziekenhuisinfecties). Het gezondheidssysteem wordt efficiënter op heel wat vlakken, wat o.a. blijkt uit de verschuiving van ziekenhuisopnames (van tenminste een nacht) naar dagopnames voor chirurgische ingrepen, en uit de korter wordende verblijfsduur bij een normale bevalling (die nu dicht bij het EU-15 gemiddelde ligt). Er blijven echter nog inefficiënties bestaan, zoals blijkt uit de grote onverklaarde geografische verschillen bij sommige interventies of gezondheidskosten, overgebruik van onderzoeken/apparatuur en ongepaste behandelingen in heel wat zorgdomeinen. Blijft ook het feit dat onze preventieve zorg meer aandacht verdient. Deze zorg beantwoordt niet altijd aan de internationale streefdoelen: de dekking van sommige kindervaccinaties ligt nog altijd lager dan de aanbevolen immunisatiedrempel en de dekking van borstkankerscreening is suboptimaal en verbetert niet, en griepvaccinatie bij ouderen is zelfs afgenomen. 

VBO – Het VBO pleit voor een duurzame, performante, eigentijdse en eenvoudige sociale zekerheid. Onze Visie valt te lezen in onze recente REFLECT (‘Ander model sociale zekerheid 2030?’). Ondanks de vrij hoge tevredenheid van de gebruikers  toont het recente Performantierapport aan dat er nog werk aan de winkel is op het vlak van de gezondheidszorg en ziektekostenverzekering. De uitgaven in de ziekteverzekering moeten onder controle worden gehouden o.a. door de strijd tegen overconsumptie en ongepaste zorg te intensifiëren en meer in te zetten op preventie. Overeenkomstig het Nationaal Pact voor Strategische investeringen moet ook offensief durven gedacht worden om nieuwe technologieën sneller in te voeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.