Ongepaste zorg dringend aanpakken

In zijn recent Rapport stipte het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg aan dat we zwak scoren bij o.a. de gepastheid van zorg.


Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
07 mei 2019

Gepastheid van zorg kan worden gedefinieerd als "de mate waarin de gezondheidszorg een antwoord biedt op de medische noden, rekening houdend met het best beschikbare wetenschappelijke bewijs". De gepastheid kan worden geëvalueerd met verschillende methodes zoals meten in hoeverre de medische praktijk de klinische richtlijnen volgt, of nog, de analyse van de geografische variatie.

Het Kenniscentrum concludeert dat verschillende indicatoren illustreren dat de gepastheid van zorg in heel wat domeinen (preventieve, acute, langetermijn- en ouderenzorg) niet optimaal is. Voor tal van indicatoren presteert België ondermaats in vergelijking met internationale benchmarks en jammer genoeg is er de laatste jaren slechts een kleine verbetering.  De resultaten voor de indicatoren voor het voorschrijven van antibiotica en antidepressiva zijn slecht, voor zowel volume als kwaliteit. Het aantal keizersneden is recent gestabiliseerd, maar vertoont nog een grote variabiliteit tussen de ziekenhuizen. Ongepaste zorg (over- en ondergebruik en verkeerd gebruik van middelen) heeft gevolgen voor verschillende dimensies (veiligheid, continuïteit, doeltreffendheid, efficiëntie). Het aanpakken van ongepaste zorg om de performantie van het gezondheidssysteem te verbeteren vormt een echte uitdaging in België. Het VBO steunt alvast de RIZIV-initiatieven in de verlengde Bestuursovereenkomst inzake goede besteding van de middelen en doelmatigheid van de zorg.

> Lees ook, op deze website, ‘Is ons Belgisch gezondheidssysteem performant?’

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.