Verspilling in de gezondheidszorg aanpakken

De subjectieve tevredenheid van de bevolking over onze gezondheidszorg is zeer groot. In realiteit is onze gezondheidszorg een middenmoter qua kwaliteit en efficiëntie. Een goede besteding van de middelen, doelmatigheid van de zorg en performante handhaving moeten dan ook een permanente bekommernis zijn van het beheer van de ziekteverzekering.


Gianni Duvillier, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 juni 2018

Het VBO onderschrijft het “Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2018-2020” zoals voorgelegd op de recentste Algemene Raad van het RIZIV. Zoals bij het vorig actieplan 2016-2017, voorziet het nieuw plan opnieuw in een aantal structurele maatregelen, een aantal maatregelen inzake fraudebestrijding en bepaalde acties gericht naar het bevorderen van de doelmatigheid in de gezondheidszorg. Daarnaast is er een apart hoofdstuk rond samenwerking alsook een apart hoofdstuk rond gegevensuitwisseling en databeheer.

Wat dat laatste betreft, kijkt het VBO uit naar het” geïntegreerd gegevensontsluitingsbeleid", kortweg Data4BetterHealth, waarbij de federale overheidsdiensten zich ertoe verbinden om actief deel te nemen aan maatschappelijk relevante projecten die zullen worden opgezet om in het bijzonder de gegevens van algemeen belang binnen die overheidsdiensten beschikbaar te stellen voor externe partners (industrie, ziekenhuizen, wetenschappelijk onderzoek …), met inachtneming van de privacy van patiënten en gezondheidswerkers. In het kader van de bestuursovereenkomst 2019‐2021 zal het RIZIV daarover specifieke actiepunten formuleren.

De audit van de ziekenhuizen in co-governancestructuur tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV vormt een belangrijke nieuwe structurele maatregel en is meteen een mooie testcase voor de opgestarte redesign.

Het onderdeel “doelmatige zorg” is erop gericht om het optimale gebruik van de verzekeringsmiddelen bij de zorgverstrekkers en alle gezondheidsactoren te bevorderen via een globale aanpak over de volledige nomenclatuur heen en bijkomend een aantal gefocuste acties waarbij men bijv. mikt op minderuitgaven in de klinische biologie door adequaat voorschrijfgedrag.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.