Coronavirus – Eerste RSZ-cijfers over betalingsmoeilijkheden van werkgevers

De RSZ evalueerde voor het eerst de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid, de loonmassa en de RSZ-inkomsten van het eerste kwartaal van 2020.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 juni 2020

Terwijl de werkgelegenheid de afgelopen kwartalen in stijgende lijn ging (tussen 45.000 en 65.000 extra jobs op jaarbasis), keert die trend in het eerste kwartaal van 2020, met een verlies van 0,6% of 20.000 werknemers in de privésector. Die daling laat zich vooral voelen bij de tijdelijke werknemers, gelegenheidswerknemers en flexi-jobs. In voltijdse equivalenten (VTE) wordt de totale impact van het coronavirus (het verschil tussen de reële en de voorziene evolutie) geschat op een verlies van 100.000 VTE in de privésector.

De daling van het bezoldigde arbeidsvolume in het eerste kwartaal is voornamelijk te wijten aan tijdelijke werkloosheid en ziekte, de ontslagen hebben daar quasi geen effect op de daling.

In het eerste kwartaal daalde de loonmassa met naar schatting 900 miljoen euro, en de inkomsten uit bijdragen met 400 miljoen euro. Volgens de extrapolaties op basis van de beschikbare becijferde schattingen, zouden die verliezen in het tweede kwartaal nog drie keer zo groot worden!

Iets minder dan 65.000 werkgevers maken gebruik van het automatische uitstel van betaling van bijdragen, waarvan iets meer dan 11.000 op verklaring van eer. De RSZ geeft aan dat op 20 mei voor 1.250 miljoen euro bijdragen werd uitgesteld tot 15 december.

De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de RSZ, lopen op tot zo’n 40%. Dat is even veel als het saldo van het eerste kwartaal, de bijdragen jaarlijkse vakantie van het boekjaar 2019, de rechtzettingen van bijdragen en de bedragen die worden verwacht in het kader van de minnelijke afbetalingsplannen. De impact van het coronavirus tekent zich steeds duidelijker af in de betalingen van de provisies van het 2e trimester van 2020, waarvan 84% nog moet worden betaald. Toch moeten die elementen met een korrel zout worden genomen. De berekening van de provisies is waarschijnlijk te hoog aangezien die berekend worden op basis van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

VBO - De cijfers van de RSZ bevestigen de draagwijdte van de huidige crisis voor de ondernemingen en hun moeilijkheden om de bijdragen te betalen. Flankerende maatregelen voor de werkgevers  zijn dus meer dan nodig om het hoofd te bieden aan deze crisissituatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.