Op 1 juni lanceerde de RSZ de geïntegreerde ‘single permit’-applicatie

Sinds 1 juni 2021 kunnen werkgevers die onderdanen uit derde landen (buiten de EU) willen aanwerven, gebruikmaken van een uniek onlineloket om een gecombineerde aanvraag in te dienen voor de arbeids- en verblijfsvergunning van hun toekomstige medewerker. Dat is een grote stap vooruit voor de Belgische werkgevers.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
02 juni 2021

Krachtens EU-richtlijn 2011/98 tot invoering van een ‘single permit’, hadden de nationale autoriteiten die twee procedures al moeten integreren sinds eind 2013, maar het Belgische institutionele landschap maakte dat quasi onmogelijk. Door het onvermijdelijke gepingpong tussen de verschillende autoriteiten liep de verwerkingstermijn, net als de complexiteit voor de ondernemingen op, tegen de doelstelling van de EU in.

Voortaan gebeuren de twee procedures dus tegelijkertijd via een uniek loket. De applicatie werkt op twee niveaus: het is een unieke toegangsportal die de formaliteiten voor de werkgevers vereenvoudigt (only once, attesten uploaden, voortgang van individuele dossiers raadplegen enz.) waar tegelijkertijd alle publieke actoren de elementen kunnen toevoegen die van hun bevoegdheden afhangen.

Alle informatie over deze ‘employer-friendly’ applicatie en hoe u er toegang toe krijgt vindt u op de website ‘Working in Belgium’.

VBO – We willen de RSZ, de Dienst Vreemdelingenzaken, de gewesten en alle betrokken overheden bedanken om hun respectieve processen te integreren door systematisch in de huid te kruipen van de werkgever of zijn mandataris. In de testfase werd regelmatig gepolst naar de suggesties en reacties van een groep gebruikers. We roepen iedereen op gebruik te maken van dit nieuw uniek loket, dat nog verder zal worden aangevuld met extra functies.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.