Uitgaven sociale zekerheid stijgen tot bijna 100 miljard euro in 2024

De uitgaven in de sociale zekerheid lopen de komende jaren op tot bijna 100 miljard euro. Dat blijkt uit de prognoses van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. De voornaamste stijging van de uitgaven doet zich voor in de gezondheidszorg, de pensioenen en de ziekteverzekering. Dit is het zoveelste signaal dat er dringend hervormingen nodig zijn om aan verschillende maatschappelijke uitdagingen, met name de vergrijzing en de te lage werkzaamheidsgraad, tegemoet te komen.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
17 maart 2021

Tussen 2019 en 2024 zullen de kosten voor de pensioenen toenemen met 10 miljard, de gezondheidszorg met 7 miljard en de ziekte-uitkeringen met 3 miljard. De welvaartsenveloppe voegt op kruissnelheid in 2024 1,4 miljard toe aan het totale budget.

Uitgaven sociale zekerheid 2019 - 2024 (in miljard euro) (Bron: Beheerscomité Sociale Zekerheid)

Aan de ene kant zet de vergrijzing onze sociale uitgaven voor arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg en pensioenen onder druk. Aan de andere kant vergrijzen onze buurlanden ook, maar hebben zij hun budget beter onder controle. Dit dankzij een structureel hogere werkzaamheid van de bevolking op beroepsactieve leeftijd, die zorgt voor meer ontvangsten via belastingen en sociale bijdragen en minder uitgaven via uitkeringen.

VBO – Om de stijgende trend in de uitgaven te keren en om onze welvaart structureel te verhogen, roept het VBO de federale regering dan ook op om werk te maken van een grondig hervormingstraject, dat erin kan slagen om sociaaleconomische en communautaire breuklijnen te overstijgen. Het ontgrendelen van de starre arbeidsmarkt, opkrikken van de productiviteit om zo draagkracht te creëren om een antwoord te bieden op de vergrijzing zijn hier voorname doelstellingen. We beginnen deze oefening beter vandaag dan morgen, ook al woedt de coronacrisis nog in alle hevigheid.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.