Bringing the long-term unemployed back into work

De Europese Commissie organiseerde op 27 juni 2019 een conferentie ‘Bringing the long-term unemployed back into work’. Europees Commissaris Marianne Thyssen besprak kort de evaluatie van de aanbeveling van de Raad (in 2016) betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt. Tijdens de conferentie werden er goede praktijken van verschillende Europese lidstaten voorgesteld en werd er tijdens verschillende workshops dieper ingegaan op aspecten van de re-integratie van langdurig werklozen.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
03 juli 2019

De drie belangrijkste zaken die verbeterd moeten worden voor de re-integratie van langdurig werklozen, zijn de registratie bij een arbeidsbemiddelingsdienst, de kwaliteit van de individuele actieplannen en de coördinatie tussen de verschillende dienstverleners.

Het is essentieel om partnerschappen aan te moedigen en te ontwikkelen tussen werkgevers, sociale partners, arbeidsbemiddelingsdiensten, overheden, sociale diensten en aanbieders van onderwijs en opleidingen. Er werd ook gehamerd op het belang van een holistische benadering, zowel met de verschillende partners, als doorheen de verschillende niveaus en stappen die de langdurig werklozen moeten ondernemen. Om duurzame tewerkstelling te creëren, moet je vertrekken vanuit het profiel van de langdurig werkloze. Een individuele aanpak is daarbij aan te raden aangezien elke persoon anders is. Naast het zo snel mogelijk registreren van de langdurig werkloze, is het aan de publieke arbeidsdiensten om de link te maken met en ondersteuning te bieden aan de werkgevers. Voor de langdurig werkloze is het belangrijk om een opleiding te kunnen genieten op de werkvloer, een combinatie van integratie en technische en sociale vaardigheden van de 21ste eeuw. Levenslang leren en blijvende ondersteuning blijven ook belangrijke bouwstenen voor duurzame tewerkstelling. Jobcoaches van de arbeidsbemiddelingsdienst of de werkgever zelf zijn het best geplaatst om die blijvende ondersteuning te bewerkstelligen in een onderneming.

Een goede praktijk uit België is i-Diverso, ontstaan vanuit WEB. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Het VBO onderschrijft voorgaande boodschappen, in het bijzonder het belang van partnerschappen tussen de verschillende dienstverleners. Daarbij mogen we de private dienstverleners zeker niet vergeten. In het algemeen is het VBO van mening dat het design van de werkloosheidsuitkeringen ook een belangrijk onderdeel is van het actief arbeidsmarktbeleid. In tegenstelling tot quasi alle andere landen zijn de werkloosheidsuitkeringen in België onbeperkt in de tijd. In combinatie met een weinig doortastende controle is dat een fundamentele werkloosheidsval. Om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren, moeten uitkeringen sneller degressief en uiteindelijk beperkt worden in de tijd.

Meer informatie:
-        LTU project
-        Aanbeveling van de Raad van 15 februari 2016 betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt
-        Verslag van de Commissie aan de Raad “Evaluatie van de aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.