Tijdelijke werkloosheid als positieve indicator voor conjunctuur

Het RVA-jaarverslag brengt een mooie evolutie aan het licht in de tijdelijke werkloosheid. Vorig jaar bevond ze zich op het laagste peil sinds 1946. Gemiddeld waren 25.674 voltijdse equivalenten (VTE’s) deeltijds werkloos. Dat komt neer op een daling van 6,9% (iets minder dan 1.900 VTE’s) ten opzichte van 2015 en van meer dan de helft vergeleken met het piekjaar 2009 (-57,6%)!


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
29 maart 2017

Hoewel de tijdelijke werkloosheid afnam in Vlaanderen en Wallonië (respectievelijk -6,7% en -8,9%), zien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stijging (+7%). Die is voornamelijk te verklaren door de aanslagen en de terreurdreiging. Die elementen vinden we in de verdeling van de tijdelijke werkloosheid volgens motief terug bij ‘overmacht’, dat vorig jaar steeg met 13,3%. De impact van de terreurdreiging en de aanslagen kan ook algemenere effecten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld vormen van werkgebrek, en leiden tot economische werkloosheid. Maar als we dat motief (economische redenen), dat sterk gelijkloopt met de evolutie van de economie en dus een goede indicator is voor de toestand van de conjunctuur, onder de loep nemen, zien we dat de werkloosheid om economische redenen net sterker afnam (dan de totale tijdelijke werkloosheid). In 2016 daalde het aantal vergoede dagen met 11,4%. Ondanks de aan terrorisme gelinkte elementen, zet de tijdelijke werkloosheid haar dalende trend dus voor het derde jaar op rij voort.

VBO – De dalende trend van de tijdelijke werkloosheid weerspiegelt de verbetering van de conjunctuur. Economische werkloosheid blijft een onmisbaar flexibiliteitsinstrument voor de werkgevers. Het laat ondernemingen toe om, in geval van verminderde activiteit, ontslagen te vermijden en dus aanzienlijke maatschappelijke kosten (totale kost van de werkloosheid) te voorkomen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.