Tijdelijke werkloosheid cruciaal tot na de coronacrisis

Op 31 maart loopt het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona af. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dringt aan op de verlenging van het stelsel dat de afgelopen maanden zijn nut sterk bewezen heeft en cruciaal was voor het behoud van jobs.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
28 januari 2021

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens corona is een flexibel systeem dat ondernemingen toestaat om onmiddellijk in te spelen op lockdowns, onvoorziene gebeurtenissen, gevallen van quarantaine … Die flexibiliteit is nodig zolang de sanitaire impact van het coronavirus niet onder controle is en bij voorkeur zolang de economische gevolgen zich laten voelen. Zeker nu er een derde golf op ons dreigt af te komen. Het VBO vraagt daarom dat de bestaande regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die afloopt op 31 maart 2021, minstens wordt verlengd tot 30 juni 2021 (einde van het tweede kwartaal) en bij voorkeur tot en met 30 september 2021 (einde van het derde kwartaal).

Opleidingen via regionale en private bemiddelingsdiensten bieden perspectief

Het VBO begrijpt dat de nodige aandacht wordt geschonken aan werknemers in tijdelijke werkloosheid en actie ondernomen moet worden, zodat ze niet verwijderd geraken van hun werkgever of de arbeidsmarkt. Toch kunnen we vandaag van de ondernemingen, die vechten om te overleven, geen bijkomende opleidingsinspanningen vragen. Het VBO kan het initiatief niet steunen dat alle werkgevers die de tijdelijke werkloosheid gebruiken, zou verplichten om opleidingen aan te bieden. Toch staat het VBO positief tegenover initiatieven van de regionale en private bemiddelingsdiensten, die langdurig tijdelijke werklozen aanmoedigen om een opleiding te volgen, en volgt het ook met aandacht de inspanningen van de federale overheid voor de reis- en evenementensector om een deel van de loonkost te subsidiëren.

Overleg en aanpak op maat

Als de regering overweegt om dat stelsel van loonsubsidie ook door te trekken naar andere sectoren, vraagt het VBO  om de aanpak op maat die gehanteerd wordt voor de reis- en evenementensector, door te trekken. Dat betekent concreet dat als men, bovenop de verlenging van de tijdelijke werkloosheid, aanpassingen in de ondersteuningsmechanismen voor ogen heeft, eerst samen met de betrokken sector de noden en mogelijkheden bespreekt. Aangezien het gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid sterk verschilt van sector tot sector en van onderneming tot onderneming, zal die aanpak op maat leiden tot de beste beslissingen.

Leid tijdelijke werklozen naar waar handen tekort zijn

Ten slotte vraag het VBO ook dat de ondernemingen meer mogelijkheden krijgen op het vlak van flexibiliteit. Opleiding is namelijk niet de enige manier om de band tussen langdurig tijdelijke werklozen en de arbeidsmarkt te behouden en versterken. Dat kan ook door tijdelijke werklozen de mogelijkheid te bieden om voor korte periodes aan de slag te gaan in sectoren en ondernemingen waar momenteel handen te kort zijn. De steunmaatregelen die dit mogelijk maken concentreerden zich tot nu toe voornamelijk op de zorgsector en het onderwijs, maar het VBO roept op om, in nauwe samenwerking met de uitzendsector, die mogelijkheden tot en met 30/09/2021 uit te breiden naar alle sectoren. Een andere maatregel die verder doorgetrokken zou kunnen worden, is het belonen van werkgevers die het gebruik van tijdelijke werkloosheid verminderen, door voor die werkgevers te voorzien in een niet-doorstorting van de bedrijfsvoorheffing zoals is gebeurd in de tweede helft van vorig jaar.

“Het huidige, soepele stelsel van tijdelijk werkloosheid is een essentieel instrument om onze ondernemingen door de coronacrisis te loodsen. Helaas is het einde van de pandemie nog niet in zicht en pleiten wij voor de verlenging van de bestaande regeling. Maar ook een meer opgedreven samenwerking met de opleidingsinitiatieven van de regionale en private bemiddelingsdiensten, evenals meer flexibele toeleiding van tijdelijk werklozen naar sectoren en ondernemingen waar nu handen tekort zijn, zijn noodzakelijke pistes”, aldus Monica De Jonghe, Directeur-generaal van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.