Alles is chemie - Hans Casier (INEOS)

In de podcast Let’s Talk, heeft het VBO elke laatste donderdag van de maand afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24 op 7 te runnen? De passie voor cijfers, de genen, ambitie …? Let’s Talk vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Luister vandaag naar Hans Casier, de topman bij het Britse chemieconcern INEOS en voorzitter van de chemiefederatie essenscia. In een wereld die onmogelijk nog zonder kunststof kan, stelt de klimaatverandering de sector voor een gigantische uitdaging. Een paradox van wereldformaat.

Laat vandaag het woord ‘chemie’ vallen en je botst op een muur van verontwaardiging. Alsof de sector zich niet bekommert om milieuproblemen, zoals PFOS, de plasticsoep in de oceanen en de opwarming van de aarde. Dat verdient de sector niet, verdedigt Hans Casier. Hij wil dringend meer nuance en emotie in het chemieverhaal krijgen, liefst op een positieve manier.

Dat blijkt geen ‘walk in the park’ voor de topman van twee chemiedivisies en hoogste Belg bij het Britse chemieconcern INEOS. Als jonge bio-ingenieur zat de geboren Oostendenaar op de eerste rij toen de Britse miljardair Jim Ratcliffe in 1995 de Antwerpse chemiepoot van oliemaatschappij BP kocht en daarmee drie jaar later INEOS uit de grond stampte. Anno 2022 produceert de groep onder meer solventen voor farmaproducten, chloor voor water, polymeren voor de bouw en carbon voor auto’s, fietsen, vliegtuigen en defensie en telt het wereldwijd 194 productievestigingen, waarvan 11 vestigingen en 3050 medewerkers in ons land.

Chemie is overal en onmisbaar in de moderne wereld. Maar om dat bijzonder complex verhaal op een feitelijke en tegelijk empathische manier positief in de krant te krijgen … Tja. Het probleem is dat je geen fenol kunt kopen in je warenhuis. Casier ergert zich dan ook aan het feit dat het debat over de sector alle nuance mist. 

“Het is gemakkelijk om populistische oneliners te lanceren in de media, vaak ook door politici. En spijtig genoeg blijven die dan hangen. Men vergeet vaak dat chemie overal, maar dan ook overal aanwezig is, in alles wat we doen en laten, van onze tandpasta en geneesmiddelen, over papier, tot smartphone, voetbalbal en auto of fiets. Mensen associëren chemie nog te vaak met proefbuisjes die in een labo met vreemde stoffen en kleuren worden gevuld en nadien als gevaarlijk afval moeten worden geborgen. Een beeld dat dus niet strookt met de werkelijkheid.”

 

Duurzaam en concurrentieel

Hans Casier woont in Lausanne vlak bij het Zwitserse hoofdkwartier. Wanneer hij daar naar de bergen kijkt, ziet hij de impact van de klimaatverandering en beseft hij als geen ander dat de chemische industrie voor een gigantische uitdaging staat. Tegelijk doet hij ook niet flauw over het feit dat de transitie tijd zal vergen, aangezien de wereld onmogelijk nog zonder kunststof kan. “De bereidheid binnen de chemiesector is groot, de stappenplannen krijgen vorm, maar niet alle technologie om bijvoorbeeld een nuluitstoot te bereiken bestaat al. We moeten beseffen dat de transitie enorme investeringen, ook in O&O, en tijd zal vergen. Is de maatschappij, bereid om die kosten mee te dragen? Of importeren we producten uit landen die minder duurzaam werken en waardoor het klimaat de verliezer dreigt te worden?”

 Tegelijk is concurrentieel blijven cruciaal. Kwestie van ervoor te zorgen dat de knowhow en industrie hier niet verdwijnen. Immers, als sector kun je onmogelijk vergroenen als je niet concurrentieel bent. “Het is een en-enverhaal. Bovendien moet Europa een kader scheppen dat de industrie de nodige ademruimte biedt om de investeringen te realiseren binnen een level playing field. Trouwens niet alleen de industrie, maar ook de maatschappij en de overheid spelen een cruciale rol.”

Europa pionier in duurzaamheid

Wil Europa in de wereld nog een rol van betekenis spelen, dan moet het zich als pionier en met voorsprong als de meest klimaatvriendelijke economische grootmacht profileren. Maar, als de EU niet oplet, wordt ze in de race naar een klimaatvriendelijke economie in 2026 voorbijgereden door China. Daar is Casier nog niet zo zeker van. China investeert uiteraard heel veel in hernieuwbare industrie, maar tegelijk investeert het nog altijd gigantisch veel in bijvoorbeeld vervuilende kolencentrales. Europa kan en zal een voortrekkersrol spelen, maar het is van belang dat het dat kan blijven doen. Daarvoor is het belangrijk dat alle regio’s dezelfde standaarden hanteren. Bovendien kunnen wij ook leren van andere, niet-Europese landen.”

Geen transitie zonder chemie

Bij de vraag of we ooit nog terug kunnen naar een wereld zonder pakweg plastics of kunststof, draait Casier de redenering om en stelt hij dat de klimaat- en energietransitie onmogelijk kan zonder chemie. “Niet de productie of het gebruik van kunststof moet worden aangevochten, wel de afvalberg. Kunststoffen moeten maximaal circulair worden verwerkt. Het is zelfs zo dat de klimaat- en energietransitie onmogelijk kan zonder chemie. Je produceert bijvoorbeeld geen zonnepanelen zonder basischemie. Dankzij chemie kunnen materialen lichter (en dus energie-efficiënter) worden gemaakt. Kortom, chemie is een onmisbare factor in de evolutie naar een meer duurzame wereld.” 

Beluister het hele podcastverhaal … via Spotify, Apple Podcasts of YouTube

  

 

Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda en tune in! Onze gast is dan Michel Croisé, voorzitter van Sodexo Belgium-Luxembourg, het bedrijf waarmee naar schatting 1 op de 4 mensen in de wereld dagelijks in contact komt. Sodexo, de wereldwijde marktleider op het gebied van dienstverlening voor alles wat levenskwaliteit aangaat, wordt door onze gast beschouwd als een ‘lokale multinational’. Met een groot engagement voor een inclusievere samenleving. Luister mee naar zijn verhaal op donderdag 24 november 2022.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.