VBO BEZOEKT COMET GROEP EN HOLCIM

Met Comet Groep en Holcim (beiden in Obourg) bezocht het VBO twee industriële grootspelers die de bakens verzetten in duurzaam ondernemerschap. Het ene bedrijf zet volop in op circulaire economie en het andere investeert om tegen 2030 koolstofneutraal te worden. De industrie staat duidelijk niet stil en trekt volop de kaart van duurzaamheid. Dat leverde interessante gesprekken op over de uitdagingen, obstakels en opportuniteiten van de duurzame transitie.


Vanessa Biebel, CHIEF OPERATING OFFICER EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
20 september 2023

Comet Groep: familiebedrijf actief in het verhandelen van (non-)ferrometalen

De bedrijfsvisie van Comet Groep beschrijft de kernwaarden van een circulaire economie. Namelijk de levenscyclus van de materialen verlengen, streven naar een eindeloze, economisch leefbare recyclage of valorisatie, met het grootste respect voor het milieu, onze gezondheid en onze leefomgeving. Ze doen dat met succes: zo bereikt de Comet Groep bijvoorbeeld een recyclagepercentage van afgedankte voertuigen van meer dan 98%. Ze beschikken over de grootste shredder van de EU. Tijdens de rondleiding toonden Pierre-François Bareel (CEO) en Cédric Slegers (raadgever) ons ook de nieuwe technologieën die van Comet Groep een Europese leider maken inzake het recycleren van ferro- en non-ferrometalen. Bovendien lanceren zij zich op nichemarkten met een mooie toekomst (het recycleren van zonnepanelen, windturbines enz.).

Holcim en het ambitieuze GO4ZERO-project

Ook de buren van Comet Groep zetten volop in op duurzaam ondernemerschap. Het cementbedrijf Holcim stelde tijdens het bezoek hun GO4ZERO-project voor, waarmee het bedrijf tegen 2030 koolstofneutraal wil worden terwijl het zijn cementproductiecapaciteit kan veilig stellen. Dat vertaalt zich in een investeringsprogramma dat in twee fasen zal worden uitgevoerd. De eerste fase is gericht op de nieuwe klinkerproductielijn op de site van Obourg evenals op de behandelings- en laadfaciliteiten van de treinen die vanuit de Doornikse steengroeven met de ontgonnen kalksteen zullen vertrekken richting Obourg. Dat toont ook aan dat de cementproductie een lokale markt is (max 300 km). De tweede fase betreft de klinkeroven en het afvangen van CO2 met het oog op transport naar ondergrondse opslagplaatsen of voor industriële recuperatie. Het project kan gerealiseerd worden dankzij strategische partnerschappen doorheen de hele waardenketen.

Het VBO wil Comet Groep en Holcim bedanken voor deze leerrijke en interactieve bezoeken die aantonen dat inzetten op circulaire economie de toekomst is voor een competitief duurzaam businessmodel. Zij vinden in ons een partner om te streven naar een beter ondersteunend beleidskader om de duurzame transitie optimaal te realiseren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.