Het VBO neemt (gedeeltelijk) afscheid van Philippe Lambrecht

Op donderdag 19 mei heeft het VBO officieel afscheid genomen van Philippe Lambrecht, tijdens een geslaagde, hartverwarmende plechtigheid met bijna 200 gasten: collega's uit het bedrijfsleven en de academische wereld, confraters en familie. Voor de gastsprekers Koen Geens, federaal parlementslid, en Alexia Bertrand, parlementslid en fractieleider van de MR in het Brussels Parlement, was het duidelijk een groot genoegen om Philippe, elk op hun eigen manier, te bedanken voor zijn grote bijdrage aan het ondernemingsrecht, en uiteraard voor nog veel meer dan dat. 

Reeds enkele maanden geleden, na 18 jaar als bestuurder-secretaris-generaal van het VBO en manager van het competentiecentrum Recht & Onderneming, besloot Philippe Lambrecht om het iets kalmer aan te doen binnen het VBO. Doordat COVID-19 de planning in de war stuurde, moest de officiële ceremonie ter gelegenheid van het einde van zijn mandaat enkele maanden worden uitgesteld.

Bart De Smet, voorzitter van het VBO, verzorgde het welkomstwoord, waarin hij met een knipoog aantoonde dat Philippe alleen al door zijn achternaam voorbestemd was om de doorgewinterde jurist te worden die hij nu is: Lamb/recht!

Pieter Timmermans, CEO van het VBO, sprak vervolgens over zijn samenwerking met Philippe aan het hoofd van de organisatie sinds 2012. Hij vermeldde onder meer de impact van de economische en financiële crisis op de interne organisatie van het VBO. “Intern moesten we het budget bijsturen, de structuren aanpassen, een nieuwe communicatiestrategie implementeren … Daarbij kon ik altijd rekenen op je constructieve inzichten en wijze raad.” Integriteit, juridische deskundigheid, een cartesiaans analytisch vermogen en zin voor evenwicht: het zijn slechts enkele van de kwaliteiten die Pieter in de loop der jaren kon waarnemen en waarderen.

Hybride, Philippe?
Daarna volgden de toespraken van de twee gastsprekers, Koen Geens en Alexia Bertrand. Hun betogen waren geanimeerd en kleurrijk, en hadden niets weg van de klassieke lofbetuigingen in de marge. Naast levendige herinneringen, boodschappen ‘voor de goede verstaander’ en humoristische anekdotes, weerklonk in beide interventies overigens eenzelfde begrip: hybride.

Terugdenkend aan dat alles en aan onze vele gesprekken vroeg ik me af, in een tijd waarin alternatieve mobiliteit in opmars is en hybride auto's gegeerd zijn, of jij niet ook een beetje hybride was. Het was alsof je op verschillende brandstoffen reed. Academicus en practicus, op het kruispunt van recht en economie, vloeiend in het Frans en het Nederlands, een man van instellingen (o.a. de CBFA/FSMA), maar ook een vurig verdediger van de privésector en de ondernemingen, een even goed spreker als auteur, een fijn jurist die tot de grootste nauwkeurigheid en techniciteit in staat is en tegelijk een echte pragmaticus met een helikoptervisie die geïnteresseerd is in alle maatschappelijke vraagstukken. Kortom, hybride in je functies, je passies en je interesses.” - Alexia Bertrand, parlementslid en fractieleider van de MR in het Brussels Parlement 


Koen Geens, federaal parlementslid, nam - alsof hij er zelf bij was - het publiek mee achter de schermen van het tegenoffensief tegen het vijandige overnamebod van Carlo de Benedetti op de Generale Maatschappij van België. In die tijd vonden zijn eerste contacten met Philippe plaats, met wie hij een grote bewondering voor Jean-Louis Duplat deelde (voorzitter van de CBFA/FSMA van 1988 tot 2000). Maar het was Philippes functie aan het hoofd van het juridische departement van het VBO die de twee mannen beslissend bij elkaar bracht.

“In het bijzonder wil ik het VBO danken omdat het, in een lange traditie van Guy Keutgen over Philippe Lambrecht naar nu Arie Van Hoe, juristen op hoog niveau samenbrengt rond alle thema's die ondernemingen aanbelangen, met als doel een beter en rechtszeker ondernemingsklimaat tot stand te brengen. De terzelfder tijd uiterst competente en bescheiden wijze waarop dat geschiedt, getuigt van een uitzonderlijke generositeit die grote waardering en continuering verdient.” - Koen Geens, federaal parlementslid

Tenslotte was het de beurt aan de geëerde zelf om het woord te nemen. Na vele dankbetuigingen aan alle personen die tijdens zijn carrière iets betekend hebben, gaf Philippe Lambrecht enkele boodschappen mee die hem nauw aan het hart liggen als gepassioneerd jurist, die het recht steeds als een ondernemer bleef beschouwen. Hij citeerde daarbij Winston Churchill: “Men ziet de ondernemer als iemand die moet worden neergehaald, of als een koe die moet worden gemolken. Slechts weinigen zien hem als het paard dat de kar trekt. Het is (hoog) tijd om de kijk van de mensen op het bedrijfsleven te verbeteren en de toegevoegde waarde voor de economie en het algemeen welzijn op te trekken.”

Philippe Lambrecht blijft verbonden aan het VBO, waar hij verantwoordelijk is voor enkele bijzondere opdrachten, zoals de verdere ontwikkeling van de universitaire leerstoelen die het VBO oprichtte. Daarnaast blijft hij ook nog steeds professor aan de UCLouvain en onlangs werd hij benoemd aan de Hoge Raad voor de Justitie. De huldigingsavond van donderdag was dan ook geen afscheid, maar een oprecht en hartelijk ‘tot ziens’!


De ceremonie werd afgesloten met een netwerkcocktail, die grotendeels in het teken stond van de inwijding van het liber amicorum, dat aan de gefêteerde werd opgedragen.

 

 

> Klik hier voor de FOTOGALERIJ.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.