IN HET HART VAN DE TRANSITIE - GRÉGOIRE DALLEMAGNE (LUMINUS)

In de podcast Let’s Talk, heeft het VBO elke laatste donderdag van de maand afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Welke toewijding drijft hen om een bedrijf 24 op 7 te runnen? Een passie voor cijfers, ondernemende genen of ambitie? Let’s Talk vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Onze gast is Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. Behalve energie-expert is de ‘technicus’ Grégoire Dallemagne ook een groot natuurliefhebber. Voor Dallemagne staat het vast: “de strijd tegen de opwarming van de aarde is onlosmakelijk verbonden met de bescherming van de biodiversiteit”.

“We plaatsen windturbines en waterkrachtcentrales in natuurgebieden met een minimale – of zelfs een positieve - impact op de biodiversiteit”

Grégoire Dallemagne is sinds 2011 CEO van Luminus, waar hij de strategische transformatie startte om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. Luminus (Groep EDF) stelt meer dan 2.300 mensen tewerk en is een producent en leverancier van energie en energiediensten. Onze gast is bovendien sinds juni 2021 voorzitter van FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven.

De explosieve stijging van de energieprijzen, die nog verder toenamen door de oorlog in Oekraïne, de nieuwe klimaatuitdagingen en de transformatie van de energiemarkt zorgen ervoor dat de sector op zijn zachtst gezegd ‘onder druk’ staat. Toch treffen we een Grégoire Dallemagne vol vertrouwen. Hij is zich ten volle bewust van de uitdagingen en moeilijkheden, maar is tegelijk overtuigd dat de sector die confrontatie aankan. Op voorwaarde dat energiezuinigheid en elektrificatie hoog op de agenda worden gezet.

Luminus’ strategie steunt op drie pijlers. Het bedrijf produceert elektriciteit en investeerde de afgelopen tien jaar bijna een miljard euro in hernieuwbare energie. Zo is het leider in onshore windenergie (in 2022 werd de 250e windturbine geïnstalleerd) waterkracht (Luminus beheert zeven waterkrachtcentrales op de Maas en de Samber). Daarnaast is Luminus een energieleverancier en ten slotte biedt het bedrijf innovatieve energieoplossingen aan. “Die laatste pijler ontstond vijf of zes jaar geleden. Maar vandaag telt die afdeling de meeste medewerkers: meer dan 1.500. Het potentieel is enorm. Die innovatieve diensten, die het energieverbruik moeten verminderen en veiligstellen, zijn een prioriteit voor Luminus en voor onze klanten.”

NIEUW BEDRIJFSMODEL

De werking van de energiemarkt veranderde de voorbije twee decennia aanzienlijk. Productie, vervoer, distributie en verkoop zijn opgesplitst, waardoor er nieuwe spelers zijn bijgekomen. De eindverbruikers werden volwaardige stakeholders. Ze zijn niet noodzakelijk betrokken bij de energieproductie, maar in ieder geval wel – meer dan in het verleden – bij het beheer van hun eigen verbruik. “Dat zorgt voor een echte verandering in het bedrijfsmodel van de energieleverancier. Tien jaar geleden bestond onze taak erin zoveel mogelijk MWh elektriciteit en gas met een winstmarge te verkopen. Vandaag de dag bestaat dat ‘beroep’ nog altijd, maar gooiden we het roer werd om. We verkopen nog altijd gas en elektriciteit, maar nu zo weinig mogelijk. Bovendien moet de energie die levensnoodzakelijk is voor onze klanten zo groen mogelijk zijn. Waarmee ik bedoel: zoveel mogelijk op basis van hernieuwbare energie.

ENERGIEZUINIGHEID EN ELEKTRIFICATIE

In L'Echo (13 februari 2021) zei Grégoire Dallemagne: “De klimaatcrisis dreigt een humanitaire crisis te worden. De klimaatproblematiek vraagt om een wereldwijde reactie op dezelfde schaal als de reactie op de COVID-19-pandemie.” Hij roept daarom op tot een ‘algemene mobilisatie’. Hoe? Via energiezuinigheid en de elektrificatie van onze samenleving. “Dat is een uitdaging van formaat! We moeten immers twee curves laten samenkomen. De curve van de CO2-uitstoot die zo snel mogelijk, uiterlijk 2050, op nul moet staan. En de curve van de intensieve elektrificatie, om de verbranding van koolwaterstoffen (benzine, diesel en gas), die vooral in gebouwen, auto's en de industrie worden gebruikt, drastisch te verminderen. Die koolwaterstoffen vertegenwoordigen vandaag echter nog altijd 80% van de verbruikte, en direct verbrande energie. Ik heb vertrouwen in ons kunnen. Als we de beschikbare middelen inzetten, dan kunnen we ons verbruik en de gekoppelde uitstoot met 50% verminderen.” Een voorbeeld? De resultaten van het energieprestatiecontract van de École polytechnique van Hoei, dat Luminus uitvoerde. Dankzij de isolatie en renovatie van de gevels, dakisolatie, nieuw houtwerk, valse plafonds, betere verlichting, zonnepanelen en de grondige renovatie van onder meer de stookplaatsen is het voortaan mogelijk om 52% minder energie te verbruiken en 340 ton CO2 per jaar te besparen!

Voor Grégoire Dallemagne is het absoluut noodzakelijk om te blijven investeren in innovatie om, zodra het verbruik met 50% is gedaald, nieuwe oplossingen klaar te hebben die het op industriële schaal mogelijk maken om de koolstofintensievere sectoren koolstofvrij te maken.

WOORD EN DAAD

Het doel van Luminus is om “een CO2-neutrale energietoekomst te creëren, waarin we de bescherming van de planeet, welzijn en ontwikkeling met elkaar verzoenen dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten”. Achter die woorden schuilt een echte mobilisatie. Het ‘Collectif 2030’, waarvan Grégoire Dallemagne samen met een dertigtal CEO's lid is, is daarvan het bewijs. Doel? In het licht van de klimaatsituatie best practices uitwisselen en elkaar inspireren. Dat komt ook tot uiting in alles wat de onderneming doet voor de milieu-integratie van haar productie-eenheden, met name de windturbines en waterkrachtcentrales. “We maken gebruik van natuurgebieden, maar vermijden daarbij dat onze activiteiten een impact hebben op de biodiversiteit. Of we proberen die impact te minimaliseren en zelfs de plaatselijke biodiversiteit te verrijken.

IN EEN NOTENDOP

Grégoire Dallemagne kan het niet vaak genoeg herhalen: de energiesector ligt aan de basis van de energietransitie. Een globale visie is dus van essentieel belang bij de keuze van de elektriciteitsmix - niet te verwarren is met de energiemix! - die tegen 2050 zal instaan voor elektriciteitsvoorziening tegen de laagst mogelijke kosten en met de laagst haalbare CO2-uitstoot, en tegelijk de bevoorradingszekerheid moet veiligstellen. “Het bedrijfsleven maakt deel uit van de oplossing: laat ons die uitdagingen te lijf gaan en onze grenzen verleggen.” 

Beluister het hele podcastverhaal … via Spotify, Apple Podcasts en Youtube

 

Available on Youtube

 

Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda. Onze gast is René Branders, CEO van FIB (vroeger Four Industriel Belge), gespecialiseerd in industriële ovenlijnen voor de productie van staaldraad. Als exportgerichte fabrikant is het bedrijf bijzonder onderhevig aan geopolitieke spanningen en macro-economische turbulentie. Hoe reageert het daarop? Het antwoord van de veelzijdige ondernemer kunt u beluisteren vanaf donderdag 25 augustus 2022.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.