Let’s create 2022 - UNITED

SAMEN. Dat is de kern van onze boodschap. Niemand zal in zijn eentje dit land gezonder en welvarender maken. Dat kunnen we enkel samen. Elke burger, elk bedrijf, elke gezondheidsmedewerker, elke organisatie, elke werkgever … doet nu al bijna twee jaar op zijn of haar manier wat menselijk haalbaar is om het hoofd te bieden aan de coronacrisis. En daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Heel dankbaar.

 


Bart De Smet en Pieter Timmermans, VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
21 december 2021

Iedereen hunkert vandaag naar meer stabiliteit en zekerheid. Het coronavirus houdt ons al twee jaar(!) in zijn greep en doorkruist alle dossiers die van belang zijn voor onze economie en onze welvaart. De gezondheid en het welzijn van de mensen krijgen uiteraard altijd voorrang. Maar dat betekent allerminst dat we als grootste werkgeversorganisatie van het land andere kritieke dossiers laten ondersneeuwen. Samen met onze leden-sectorfederaties doen we dag in dag uit het onmogelijke om de bedrijven de zuurstof te geven die ze nodig hebben om de continuïteit van hun economische activiteit te verzekeren. Maar naast de revalidatie van onze economie, zijn er nog fundamentele hervormingen nodig om de gezondheid van ons land te verzekeren. 

De nv België komt er niet met een herstelbeleid alleen, ze heeft meer dan ooit nood aan een geïntegreerd transformatieplan. Systeemdossiers, zoals energie, relance, fiscaliteit, mobiliteit, pensioenen en arbeidsmarkt – en dan vergeten we er nog een paar – vragen om systemische oplossingen waar alle politieke en socio-economische actoren hun schouders onderzetten. 

8 op de 10 Belgen aan de slag

Let op, je hoort ons niet zeggen dat ons land het afgelopen jaar stil bleef staan. Er werden ambitieuze beleidsplannen geschreven, werven opgestart … maar heel wat knopen wachten nog om te worden doorgehakt. Ondanks het federaal begrotingsakkoord beseft iedereen dat het werk nog niet af is. De minimumpensioenen optrekken naar 1.500 euro/maand was relatief eenvoudig. De financiering ervan via een werkzaamheidsgraad van 80% is hoogst onzeker. Terwijl dat laatste doel de heilige graal moet zijn. Niet alleen om de pensioenen betaalbaar te houden, maar ook om onze begroting op orde te brengen. Willen we onze welvaart vrijwaren, dan moeten we er echt in slagen om 8 op de 10 Belgen tussen de 20 en 65 aan de slag te krijgen. De resultaten van onze ‘Young Talent in Action’-enquête wijzen duidelijk op een aantal structurele problemen in de werking van onze arbeidsmarkt, waardoor we een pak kansen op groei en tewerkstelling laten liggen. 

Hoe grondig is grondig?

Tegelijk vragen de jongeren zich af of de overheid nog in staat zal zijn om een billijk wettelijk pensioen te financieren wanneer zij met pensioen zullen gaan. Gelukkig beseft de politiek ook dat het pensioenstelsel grondig moet worden hervormd. Alleen hanteren werkgevers en beleidsmakers blijkbaar een andere definitie van het woord grondig. De voorstellen van de minister van Pensioenen reiken immers lang niet ver genoeg. Om het met een metafoor te zeggen: we moeten de stam van de pensioenboom verstevigen en niet nog meer laten vertakken. Het risico dat een verzwakte stam breekt onder het gewicht van een kruin overladen door uitzonderingen of afwijkingen, is daarvoor te groot. 

Ook de fiscale hervorming moet eenzelfde diepgang ambiëren. Het wordt hoog tijd dat België de loonwig verkleint en de excessief steile progressiviteit in de personenbelasting afbouwt. Tegelijk mag het systeem een stuk eenvoudiger. Kortom, als werkgevers ijveren we voor een hervorming die in de diepte gaat en tegelijk de complexiteit wegneemt. Dat is hoognodig om de gezinnen en ondernemers ademruimte te geven voor de komende decennia. Daarom moeten onze beleidsmakers primordiaal focussen op lagere lasten op arbeid. Dat is niet alleen noodzakelijk, maar ook maatschappelijk verantwoord.

Relevant blijven, ook in 2030

Het VBO blijft, samen met al zijn leden-sectorfederaties, ijveren voor een extra schokbestendig ondernemingsklimaat”

Een bedrijf dat relevant wil blijven, kijkt strategisch ver vooruit en maakt op basis van die toekomstvisie concrete actieplannen. Voor een land is dat niet anders. In 2030 viert België zijn 200ste verjaardag. Hoe wil België binnen negen jaar op de cover staan van de internationale media? Als een land dat zijn troeven geleidelijk verkwanselde? Of als een land dat een bijzonder sterke remonte maakte? 2030 is voldoende dichtbij om concreet te zijn en ver genoeg om vandaag al te kunnen plannen. We hebben, wars van de coronaschaduw, alles wat nodig is om er samen te geraken: de mensen, de ondernemingen, de kennis én de ambitie. 

> Lees hier onze terugblik op 2021

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.