Let's Talk, de podcast van het VBO, met Arnaud Feist, CEO Brussels Airport Company

In Let’s Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24 op 7 te runnen? De passie voor cijfers, de genen, ambitie …? Let’s Talk vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Onze gast Arnaud Feist (CEO Brussels Airport Company) blikt terug op de impact van de pandemie op de luchthaven. En vooruit op het economisch potentieel van de luchthaven anno 2040. 

“De Belg is niet trots genoeg, hoewel hij daar alle reden toe heeft.”

Arnaud Feist studeerde af als handelsingenieur aan de Solvay Business School en werkte vervolgens tien jaar bij de Zweedse groep SCA, gespecialiseerd in verpakkingen. Voor die functie reisde hij heel wat af. Was dat een voorteken? In elk geval ging hij in 2005 aan de slag bij het toen net geprivatiseerde Brussels Airport, waar hij verschillende functies bekleedde alvorens in februari 2010 benoemd te worden tot CEO.


91% minder passagiers. Maar ook: een nieuw gebouw van 50.000 m2 met grote gekoelde opslagcapaciteit en rechtstreekse toegang tot de tarmac. De nieuwsfeiten over Brussels Airport volgen mekaar snel op, maar lijken mekaar tegen te spreken. Dat komt omdat Brussels Airport veel meer is dan zomaar een luchthaven. Ondanks het sterk getroffen passagiersvervoer (geschat financieel verlies van 150 miljoen euro in 2020 en nog 4 à 5 jaar geen zicht op een normaal activiteitsniveau), kon Brussels Airport zijn vrachtvervoer comfortabel op peil houden en zelfs opschroeven. “Sinds het begin van de crisis is de vrachtactiviteit zelfs toegenomen. In maart 2021 zagen we een stijging van de vervoerde volumes (waaronder natuurlijk de maskers en de vaccins) van bijna 41% ten opzichte van maart 2020 en 27% ten opzichte van maart 2019. Daar komt nog bij dat de volumes van de e-commercebedrijven op de site van Brussels Airport, zoals DHL, de hoogte in gingen”, legt CEO Arnaud Feist uit.

Een essentiële economische pool

Brussels Airport is vandaag een internationale referentie – getuige de certificering van de International Air Transport Association (IATA) – voor het vervoer van temperatuurgevoelige producten, zoals medicijnen en vaccins. Een erkenning waar onze gast terecht trots op is. “Dat is het resultaat van een strategische, toekomstgerichte monitoring die de top van Brussels Airport er enkele jaren geleden toe aanzette om een diepgaande analyse te maken van de marktsegmenten waar het bedrijf een meerwaarde bood of kon bieden.” Uit die analyse kwamen 4 strategische segmenten naar voren: biofarmaceutica (waarin ons land goed presteert, niet alleen inzake O&O, maar ook op productieniveau), e-commerce, bederfelijke producten en tot slot, vervoer van dieren. “Daarvoor hebben we fors geïnvesteerd in infrastructuur en logistieke vrachtprocessen per vliegtuig.

Brussels Airport is een van de belangrijkste economische polen van het land (bijna 24.000 directe jobs (op de site zelf), 40.000 indirecte jobs in de drie gewesten, 317 bedrijven, 18 sectoren) en dus ook een grote werkgever. “Een studie uit 2019 van ons jobhuis Aviato en de KU Leuven bevestigt dat. En, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, toont die studie aan dat Brussels Airport zeer gevarieerde en stabiele jobs van hoge kwaliteit aanbiedt (72% voltijdse jobs). De crisis kostte jammer genoeg zo’n 4.000 jobs als gevolg van het failliet van Swissport en ontslagen bij enkele bedrijven in het passagierssegment.

Uit elke crisis lessen trekken

Sinds hij in 2010 aan het hoofd van de luchthaven kwam, heeft Arnaud Feist al enkele crisissen meegemaakt, en niet de minste. De ergste was de vreselijke aanslag van 22 maart 2016. Verder: een pandemie, stakingen van het bagagepersoneel en de luchtverkeersleiding, een vulkaanuitbarsting die het vliegverkeer lamlegde, en de rellen rond de vluchten over Brussel. “Uit elke crisis trekken we lessen. We komen er elke keer sterker uit, beter gewapend tegen de volgende. We kweken reflexen waardoor we onvoorziene omstandigheden beter de baas kunnen. Dat vereist, en dat is belangrijk, dat je kan terugvallen op een heel reactief team.”

In een ecosysteem zoals Brussels Airport, dat een hele waaier aan bedrijven herbergt, moeten er ook vaak grote en kleine sociale conflicten worden opgelost. “Mijn rol als facilitator is om de mensen rond de tafel te krijgen om een oplossing te vinden, zonder daarbij partij te trekken en er altijd over te waken dat het algemeen belang primeert.”

Het transport van de toekomst zal slim zijn of zal niet zijn

De stromen die de luchthaven doorkruisen staan van nature bijna altijd onder spanning, want er moet in real time een indrukwekkende hoeveelheid gegevens worden verwerkt. Het domein bij uitstek dus waar artificiële intelligentie een meerwaarde kan bieden. Het effect liet niet op zich wachten, en vandaag is AI een echt hulpmiddel in de besluitvorming. Dan is er ook nog BRUcloud, gelanceerd in 2016, een open platform voor het delen van gegevens over alle vrachtverzendingen. Alle partners van de logistieke community op de luchthaven hebben er toegang toe. BRUcloud levert aanzienlijke tijds- en efficiëntiewinst op. In die mate zelfs dat Brussels Airport die technologie nu commercialiseert voor andere luchthavens. Ook ACP of de Airport Community App is een essentiële tool geworden voor alle operationele teams op de Brussels Airport-site, van de aankomst van de passagiers tot hun vertrek.

Brussels Airport anno 2040

Brussels Airport anno 2040, dat is het resultaat van een grote werf die in 2015 werd aangevat om aan alle stakeholders de meerwaarde van de luchthaven voor België op lange termijn aan te tonen”, aldus Arnaud Feist, die voor ons zijn methode voor meer transparantie en consensus uiteenzet. “De belangen van de omwonenden staan immers niet haaks op de economische belangen van de luchthaven. Meer passagiers betekent vandaag niet noodzakelijk meer vluchten.” Het terugdringen van de milieu-impact van de luchthaven is de rode draad in de strategie van de komende 20 jaar. Hoe ze dat gaan doen? De verschillende vervoersmodi naar de luchthaven anders en beter verdelen, de rol van internationaal kruispunt versterken, naast de drie andere engagementen die het bedrijf opnam in zijn Milieurapport 2019. Meer weten? 

Beluister het hele podcastverhaal … via Spotify of Apple Podcasts

 

 

Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda en tune in! Onze gast Herman Nijns (CEO Randstad Group BeLux) is gepokt en gemazeld in de wereld van werk en verdedigt vol overtuiging de kracht en waarde van ‘elke vorm van werk’ voor mens en maatschappij. Luister naar zijn pleidooi op donderdag 24 juni 2021.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.