Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op het VBO in gesprek met Belgische bedrijfstop

Naar aanleiding van de start van het nieuwe jaar was Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert te gast op het VBO voor een druk bijgewoonde ontmoeting met de leden van het Strategisch comité en de Raad van bestuur. Tijdens het gesprek kwamen diverse actuele politieke en socio-economische dossiers en thema’s aan bod. Voorop kwam het (kern)energiedossier ter sprake naar aanleiding van het recente akkoord over de verlenging van twee kernreactoren.Stefan Maes, COMMUNICATION & EVENTS
11 januari 2023

Dankzij dat akkoord zou de bedrijfswereld zicht kunnen krijgen op een evenwichtigere, performante en CO2-arme elektriciteitsmix. Ook de problematiek van de inflatiekoorts en de competitiviteitscrisis van ons land kwamen ruimschoots aan bod. De Open VLD-voorzitter ziet onze oplopende loonkostenhandicap als een van de grootste uitdagingen voor onze economie. De recente Focus Conjunctuur van het VBO waarschuwt voor een kostentsunami van 35 à 55 miljard euro (stijging loonkosten en explosie van de energiekosten) voor de Belgische bedrijfswereld in 2023. Bovendien zet het feit dat niet-werken vandaag in veel gevallen lonender is dan werken een aanzienlijke rem op de dringende noodzaak om meer mensen aan het werk te krijgen en zo een hogere werkgelegenheidsgraad te bereiken.

Er moet dan ook veel meer worden ingezet op effectievere opvolging en activering door de gewestelijke instanties. Ook de noodzaak van een grondige pensioenhervorming en de onrustwekkende begrotingssituatie werden besproken. De aanwezige bedrijfsleiders waarschuwden nogmaals voor het feit dat wordt overwogen om de fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling af te slanken in de op stapel staande fiscale hervorming. Die moet vooral inzetten op de afbouw van de progressiviteit van de tarieven en op de verbreding van de fiscale barema’s.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.