Pieter Timmermans op ‘Het Corona Debat’ van de Medische Wereld

Op zaterdag 9 mei 2020 werd op initiatief van de Medische Wereld ‘Het Corona Debat’ georganiseerd, waar tal van politici, wetenschappers en andere experts in debat gingen over corona in België, de impact van de coronacrisis op de volksgezondheid en de economische gevolgen.  


Benoit Monteyne, COMMUNICATION & EVENTS
12 mei 2020

Pieter Timmermans, CEO van het VBO, nam samen met Alexander De Croo, minister van Financiën, Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank en covoorzitter van de Economic Risk Management Group, N-VA-voorzitter Bart De Wever en Freddy Van den Spiegel, professor Economie aan de VUB, deel aan het debat over de impact op de economie. 

Over de heropstart van de economie zei hij dit: “In het begin van de crisis is onze economie teruggevallen op zo’n 70% van zijn normale activiteit. Een deel van de bedrijven kan nu heropstarten, maar dat zal slechts geleidelijk gebeuren. Ik hoop dat tegen eind mei onze economie op zo’n 85 procent van zijn normaal regime zal draaien”

Hij benadrukte ook het belang van een aantal stabilisatoren die onze economie enigszins rechthielden: “Onze sociale zekerheid was een belangrijke stabilisator tijdens de crisis. Maar ook onze technologie is een stabilisator! Dankzij ons internetsysteem kon 30% van de werknemers telewerken”. Maar om onze economie op middellange en lange termijn erbovenop te helpen, hebben we nood aan een solvabiliteitsplan: “We hebben nood aan structurele hervormingen om de ruggengraat van onze economie te herstellen en te vermijden dat bedrijven overkop gaan en dat tijdelijke werkloosheid omslaat in permanente werkloosheid”

Bovendien pleitte Pieter Timmermans voor een sterke Europese actie om de economie in Europa, zwaar getroffen door COVID-19, opnieuw aan te zwengelen: “We hebben nood aan een sterke Europese coördinatie om de geleidelijke heropstart van de economie in Europa te garanderen. Het veiligstellen van het vrij verkeer van goederen en werknemers op de interne markt is hiervoor onmisbaar”. 

Ten slotte zei hij dat onze welvaart voor een groot stuk afhangt van onze exportcapaciteit: “Als we op onszelf terugplooien, schieten we in onze eigen voet”

Het debat was via livestream te volgen op VRT NWS en HLN Live. Het kan herbekeken worden via deze link

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.