Public Affairs Academy: “Lobbyen is geen vies woord”

Veel mensen maken geen onderscheid tussen (A) public affairs en (B) lobbyen. Zelfs de professionals niet. En toch… leert de praktijk dat A veel ruimer is dan B en de perceptie tussen beide grondig verschilt. De oriëntatiesessie van de nieuwe reeks public affairs-workshops gaf een brede inkijk achter de schermen van het speelveld en zocht samen met ervaringsdeskundigen naar zinvolle en haalbare hefbomen in het vak.

17 september 2018

Na het succesvolle eerste academiejaar 2017-2018 (in co-branding met Interel) organiseert het VBO samen met een aantal sectorfederaties opnieuw de Public Affairs Academy – dit seizoen in co-branding met Whyte en Akkanto. In een reeks van vier workshops kunnen de public affairs-verantwoordelijken en -experten uit de sectorfederaties hun kennis en vaardigheden bijspijkeren. De oriëntatiesessie ‘Een grondige verkenning van het Belgische public affairs-spelrichtte zich vooral naar de starters in het vakgebied, gaf een brede inkijk achter de schermen van het speelveld en ging dieper in op de do’s-and-don’ts.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, legde tijdens zijn welkomstwoord de vinger op de wonde en weet uit eigen ervaring “dat de buitenwereld de term public affairs vaak onterecht vergelijkt met lobbyen. En dat woord heeft op zijn beurt een negatieve bijklank door het oneigenlijk of onethisch toepassen van bepaalde overtuigingstechnieken door bepaalde lobbyisten.” Lobbyen is echter geen vies woord. Net zoals netwerken dat niet is. “Al noem ik mezelf liever een belangenbehartiger. Een bruggenbouwer. Want dat is de corebusiness van het VBO dat de belangen verdedigt van meer dan 50.000 ondernemingen in dit land.”

Politiek niet vies van lobbyist

“Maak het huiswerk van de beslissers”, dat is volgens Joris Bulteel de essentie van het vak public affairs (PA). Wat is het niet? “Whiskey op de tafel, envelop onder tafel. De alleenzaligmakende kracht van het adressenboekje. Een puur Europees gebeuren”, beklemtoonde Joris Bulteel (Whyte). “PA is communicatie, belangen verdedigen, inspireren, geloofwaardigheid, transparantie, respect, expertise, … en beperkt zich niet tot het politieke speelveld. PA richt zich tot alle actoren die een impact hebben op de beleidsvorming.”

Vraag is hoe de politici zelf kijken naar ‘lobbyisten’. Een enquête bij 80 Vlaamse politici leert dat lobbyen best wel wordt aanvaard maar dat het aan de beleidsmakers is om op een gepaste manier te reageren en de informatie die ze ontvangen, kritisch te benaderen. “Goed om weten: op een schaal van 1 (negatief) tot 10 (positief) scoren de sectorfederaties het hoogst bij de politici.”

Don’t ask for a favour

“Ooit al geprobeerd om pakweg een Amerikaanse CEO die enkele jaren in België een filiaal komt leiden, de Belgische staats-en beslissingsstructuur uit te leggen?” Sandrine Agie (Whyte) analyseerde het Belgische en Europese speelveld en wees daarbij op een aantal actoren die te vaak uit het oog worden verloren. “Denk aan de studiediensten van de verschillende politieke partijen.” Bovendien gaf ze een rist tips om te weten te komen welke spelers een impact hebben op een specifiek dossier en op welk moment je ze het best benadert in het beleidsvormingsproces.

Welke speler, op welk niveau, … je ook benadert, onthoud één basisprincipe: Don’t ask for ‘a favour’ … but do them ‘a favour’. Waarop Bulteel aan de hand van heel concrete cases de tien do’s en tien don’ts toelichtte. Hieronder alvast tien tips die goud waard zijn:

  1. Wees proactief. En houd de radar zo breed mogelijk;
  2. Informeer je als de beste. Wees even slim – of slimmer – dan je gesprekspartner;
  3. Ken en aanvaard de politieke realiteit;
  4. Blijf altijd constructief en concreet;
  5. Tracht invloed uit te oefenen door leerrijk te zijn;
  6. Denk outside-in. Wat jou relevant lijkt, is het misschien niet voor de buitenwereld;
  7. Pick your battles. Leg niet op alle slakken zout;
  8. Smeed coalities, partnerships, win-winverhalen;
  9. Betrek alle stakeholders in je strategie;
  10. Verzorg je reputatie.

Hands-on workshop

Nadat de academy dieper was ingegaan op de deontologie van public affairs (daarin staan transparantie, integriteit en respect centraal) kwam gastspreker Benjamin Dalle, directeur van de CD&V-studiedienst Ceder, getuigen over zijn ervaringen met public affairs-professionals. “Hoe meer lobbyisten, hoe beter je inzicht in wat leeft in de maatschappij. Wie maar één stem hoort, krijgt een eenzijdig beeld.”

De oriëntatiesessie werd afgesloten met een hands-on workshop. Daarin werden de tien gouden regels toegepast op twee concrete cases. “ Veel concrete tips, interactief en er was veel ruimte voor vragen. Mijn verwachtingen werden ingelost”, luiddede commentaar van een deelnemer.

U werkt bij een sectorfederatie en zoekt meer informatie over de op til staande sessies van de Public Affairs Academy?  Contacteer Rachida Bou M’Barek, coördinator membership & account management bij het VBO - rb@vbo-feb.be - +32  (0) 2 515 08 05.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.