Waar wil België staan in 2030?

Een bedrijf dat relevant wil blijven, kijkt strategisch ver vooruit en maakt op basis van die toekomstvisie concrete actieplannen. Voor een land is dat niet anders. In 2030 viert België zijn 200ste verjaardag. Hoe wil België binnen pakweg vijf tot tien jaar op de cover staan van de internationale media? Als een land dat zijn troeven geleidelijk zag afkalven? Of als een land dat een bijzonder sterke remonte maakte? 2030 is voldoende dichtbij om concreet te zijn en ver genoeg om vandaag al te kunnen plannen. We hebben alles wat nodig is om er samen te geraken: de mensen, de ondernemingen, de kennis én de ambitie. En toch … 


Bart De Smet en Pieter Timmermans, VOORZITTER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
03 mei 2022

Boom, wortels en takken 

De voorbije vijftien jaar kreeg ons land met tal van crisissituaties af te rekenen, van de financiële crisis over de euro- en de migrantencrisis tot de Brexit en de coronapandemie, en nu de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat, samen met ‘s lands complexe politieke context, maakt het voor niemand gemakkelijk om op lange termijn te denken en te handelen. Maar moeilijk kan ook. En toch … is de insteek voor een beleid vandaag nog te vaak een concreet, specifiek probleem, de ‘waan van de dag’. Terwijl de basis een visie, een strategie zou moeten zijn die als leidraad dient om specifieke issues aan te pakken. Want net door gebrek aan visie zakt ons land bijna onzichtbaar weg van de kop naar de middenmoot, en misschien zelfs de staart van het Europese peloton. Iedereen weet dat hoe langer je wacht om dingen fundamenteel aan te pakken, hoe kleiner de kans wordt om structureel te kunnen veranderen.  

Het is niet de stijl van het VBO om met de fanfare op kop het bos in te trekken. In de schaduw van de coronapandemie werkten onze experts samen met onze leden-sectorfederaties hard om een concreet toekomstplan voor ons land uit te tekenen. We doopten het ‘Horizon Belgium 2030’ en het steunt op luisteren, overleggen, bruggen bouwen en standpunten verzoenen waarrond een consensus kon groeien. In dat toekomstplan maken we onze ambities concreet en brengen we de noodzakelijke voorwaarden en hefbomen in kaart die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken. Om van België een stabiel en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken en leven is. We illustreren ons plan met een metafoor: een gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken te kunnen dragen.  

Vier uitdagingen … vier (r)evoluties

‘Horizon Belgium 2030’ vertrekt van de vaststelling dat ons land vandaag voor vier grote uitdagingen staat: (1) de vertraging van onze economische groei en productiviteitsgroei, (2) de (wereldwijde) klimaatverandering, (3) de vergrijzing van onze bevolking en (4) de internationale tendens tot deglobalisering. Die vier uitdagingen kunnen we pas succesvol het hoofd bieden als we op vier grote domeinen een belangrijke omwenteling of (r)evolutie realiseren: (1) de digitalisering en (2) vergroening van onze economie en samenleving, (3) de modernisering van onze arbeidsmarkt en (4) een betere werking van onze overheden.  

Tegelijk moeten we als kleine, open economie blijven vechten voor een beter geïntegreerde Europese markt en een multilateraal systeem van vrije, faire en op regels gebaseerde internationale handel.  

Economische ruggengraat 

De titel van ons plan suggereert het al, 2030 is geen gebetonneerde deadline, maar een horizon waar we naarmate we dichterbij komen verder voorbij kunnen kijken. Op die manier verleggen we voortschrijdend de grenzen van ons streven en van ons kunnen. We durven dromen, maar tegelijk blijven we realistisch.   

“Je hoeft geen groot land te zijn om grootse dingen te doen” 

Je hoeft immers geen groot land te zijn om grootse dingen te doen. Kijk maar om je heen. Voorbeelden genoeg van kleine landen die zich veel sterker positioneren dan België. Vergeet onze eigen wereldprestatie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling niet: op pakweg tien jaar tijd klom ons land op tot de top drie in Europa.  

‘Horizon Belgium 2030’ is in de eerste plaats een analyse, maar dan wel één waaraan we ook een plan van aanpak koppelen. Waar staan we vandaag? Wat willen we bereiken? En wat moet er daarvoor gebeuren? Tegelijk geven we de boodschap dat alle stakeholders, werkgevers, consumenten, overheden, politiek … zich samen zullen moeten inspannen om die doelstellingen te halen.  

Er is geen alternatief. Wordt ons land opnieuw een van de kampioenen die Europa’s transformatie naar een meer slagkrachtige, hulpbronnenefficiënte economie in overeenstemming met de maatschappelijke behoeften zullen aansturen? Een van de kampioenen die de economische ruggengraat van Europa zullen vormen in een SDG-proof wereld? Of laten we ons stukje bij beetje, onzichtbaar bijna, verder zakken naar de staart van het peloton? Daar doen wij als grootste werkgeversorganisatie van het land niet aan mee. Nogmaals: België heeft alles wat nodig is om er te geraken: de mensen, de ondernemingen, de kennis, de ambitie en nu ook … een toekomstplan! 

> Lees of download hier ons toekomstplan ‘Horizon België 2030
> Lees of download hier het VBO-magazine REFLECT 'Horizon België 2030' 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.