Cyberveiligheid: wetsontwerp netwerk- en informatieveiligheid goedgekeurd

Op 27 februari 2019 werd het wetsontwerp tot omzetting van de Europese richtlijn Netwerk- en informatieveiligheid (NIS-richtlijn) goedgekeurd door de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Het was hoog tijd, want de omzettingstermijn van de NIS-richtlijn liep al af op 9 mei 2018. De Europese Commissie dreigt met een inbreukprocedure bij het Hof van Justitie tegen België.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
12 maart 2019

Ter herinnering: de NIS-richtlijn maakt deel uit van de cyberveiligheidsstrategie van de Europese Unie. Het gaat om de eerste wettekst inzake cyberveiligheid die overal in de EU van toepassing zal zijn.

Deze richtlijn bestaat in hoofdzaak uit drie grote delen:
(1) de verplichting voor elke lidstaat om voor zijn grondgebied een minimaal niveau van cyberveiligheidsmaatregelen te garanderen door de creatie van een nationaal CSIRT (Computer Security Incident Response Team) en het houden van cyberveiligheidsoefeningen;
(2) de verplichting voor elke lidstaat om grensoverschrijdend samen te werken met de andere lidstaten – cybercriminelen zijn immers, nog minder dan traditionele criminelen, gebonden aan landsgrenzen;
(3) elke lidstaat moet bovendien toezicht houden op de ondernemingen in sectoren die kritisch en/of vitaal zijn voor de goede werking van die lidstaat (vb. de energiesector, ziekenhuizen, de financiële sector, de sector van het drinkwater, luchthavens, kritische digitale structuren etc.) en digitale dienstverleners (vb. clouddiensten, onlinemarktplaatsen en onlinezoekmachines).

Het wetsontwerp dat op 27 februari 2019 werd goedgekeurd zet de NIS-richtlijn om naar Belgisch recht. Dit zal voor heel wat ondernemingen van de hierboven aangehaalde sectoren nieuwe wettelijke verplichtingen met zich mee brengen. Deze werden eerder al in een artikel op onze website besproken.

VBO – Het feit dat België vertraging oploopt bij het omzetten van de NIS-richtlijn is niet alleen problematisch in de ogen van de Europese Commissie – die heeft aangekondigd België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen indien België op 7 mei niet klaar is met de omzetting – maar zet ook de ondernemingen in een moeilijke positie. Voor heel wat bedrijven blijft het immers tot op vandaag onduidelijk of hun activiteit of een gedeelte ervan onder het toepassingsgebied van de NIS-wetgeving zal vallen. Het VBO herhaalt daarom zijn vraag om duidelijkheid en om realistische overgangstermijnen voor de inwerkingtreding van de Belgische wet, zodat de bedrijven voldoende tijd hebben om zich naar de nieuwe regels te conformeren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.