Private Veiligheid wordt aangepast aan 21e eeuw

Gisteren heeft de Kamer de nieuwe wet op de private veiligheid definitief goedgekeurd. De vorige wet dateerde van 1990 en was na bijna dertig jaar dienst dringend aan herziening en modernisering toe. Het VBO is tevreden dat met de wet de private bewakingsagenten en interne bewakingsdiensten de 21ste eeuw worden binnengeloodst.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
09 juni 2017

Zo is het een goede zaak dat de private sector wordt erkend als een volwaardige partner in de veiligheidsketen. Zowel de interne bewakingsdiensten als de bewakingsondernemingen maken vandaag integraal deel uit van de veiligheidsstrategie van ondernemingen. Door specifieke expertise op het vlak van technologische middelen (zoals bijvoorbeeld drones en mobiele camera’s) kunnen ze nuttige ondersteuning bieden aan de politie- en veiligheidsdiensten, die daardoor de handen vrij hebben om zich te focussen op andere taken.

Voor de ondernemingen is het van essentieel belang dat de kwaliteit van de bewakingsdiensten van hoog niveau is. Om dit te garanderen, voert de wet een strikt vergunningensysteem in. Bij het uitvoeren van bewakingsactiviteiten voor eigen rekening of voor derden is steeds een vergunning vereist.

De wet kent bijkomende bevoegdheden toe aan de bewakingsagenten en interne bewakingsdiensten, bijvoorbeeld voor wat betreft sweepings (het preventief doorzoeken van lokalen of goederen) en het gebruik van drones. In bepaalde omgevingen met een specifiek veiligheidsrisico, zoals bijvoorbeeld luchthavens of Seveso-bedrijven, kunnen deze over bijkomende bevoegdheden beschikken. De steeds veranderende veiligheidsomstandigheden in de maatschappij maken een dergelijke gecontroleerde flexibiliteit in de bevoegdheden voor bewakingsdiensten een noodzaak.

De private bewakingssector is de jongste jaren sterk geprofessionaliseerd. Dit rechtvaardigt dat de private sector een rol krijgt toebedeeld in de uitwerking van het geïntegreerd veiligheidsbeleid. De politie hoeft niet alles alleen te doen. Voor bepaalde taken kan ook de private sector worden ingeschakeld. De nieuwe wet laat een meer diepgaande samenwerking tussen de private en publieke actoren toe en zal op deze manier leiden tot meer veiligheid op het terrein”, aldus Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

Het organiseren van de veiligheid van werknemers, klanten, leveranciers is een complexe zaak. Deze wet geeft ondernemingen de mogelijkheid om zelf of via een beroep op de diensten van bewakingsondernemingen hun veiligheid meer af te stemmen op de noden van het terrein. Het laat ondernemingen ook toe om op een meer rechtszekere wijze de voordelen van technologische vooruitgang te gebruiken bij hun beveiliging.” dixit Marc Moris, voorzitter van de Commissie Bedrijfsbeveiliging van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.