Staten-Generaal van de Private Veiligheid: private en publieke sector streven samen naar meer veiligheid

Op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden organiseerde de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met het VBO en de universiteiten van Gent en Luik, op 21 juni 2022 de eerste Staten-Generaal van de Private Veiligheid. Onder het motto ‘Securing the Future’ kwamen experten uit de private en de publieke sector bijeen om zich te buigen over de toekomst van het private veiligheidslandschap.


Tine Debaes , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
22 juni 2022

Goede afspraken maken goede vrienden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden benadrukte in haar openingstoespraak de noodzaak van een goede synergie tussen de publieke en de private veiligheidssector, om de talrijke veiligheidsuitdagingen efficiënt en holistisch aan te pakken. Zorgen voor veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar de private sector kan de overheid daarin zeker bijstaan.

Pieter Timmermans, CEO van het VBO wees op het belang van een aangepaste wetgeving. Die wetgeving moet de taken en bevoegdheden van de private sector goed bepalen, om het potentieel van die sector volledig te benutten. Die wetgeving moet ook meer dan vandaag gebaseerd zijn op principes eerder dan op verbodsbepalingen. Ook werd gewezen op de voortdurende technologische ontwikkelingen, die gepaard gaan met uitdagingen en kansen, en de noodzaak om de private sector structureel te betrekken in het crisisbeleid.

Doorbreek de muren van het veiligheidslandschap

In de namiddag werd ingezoomd op enkele belangrijke vraagstukken. De scherpe analyses van de panelleden legden opportuniteiten en uitdagingen bloot. Het debat over het verzoenen van het digitale tijdperk met de grondrechten, een van de centrale thema’s van de staten-generaal, maakte duidelijk dat de wetgever soms achter de feiten aan loopt. De boodschap van het VBO is duidelijk: het veiligheidsbeleid moet technologyproof worden. Een andere conclusie was de noodzaak van een betere, meer gestructureerde informatie-uitwisseling tussen de private en publieke sector. Tweerichtingsverkeer, geen eenrichtingsverkeer.

De tijd is rijp

De staten-generaal heeft aangetoond dat gelijkwaardigheid tussen de private en de publieke sector centraal staan moet staan in het veiligheidsbeleid van de toekomst. Wederzijds vertrouwen zal de maat zijn die die samenwerking stimuleert. De experten zijn realistisch en erkennen dat de nodige omwenteling niet in één keer zal plaatsvinden, maar beamen dat de tijd rijp is om de eerste stapstenen te definiëren.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.