COVID-19: Testen, isolatie, quarantaine

Nieuw! – 23/10/2020

1. Ziek of symptomatisch
2. Wie en wanneer moet getest worden?
3. Procedure als je geen symptomen hebt
4. Quarantaine en isolatie
5. Maatregelen contacten
6. Samenvattende tabel 

 

1. Ziek of symptomatisch 

1.1. Een zieke werknemer op het werk

Wanneer de werknemer ziek wordt op het werk en hij nog in staat is om zelfstandig terug naar huis te keren, vraagt u hem of haar met aandrang om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts telefonisch te contacteren. Deze verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer. Indien het openbaar vervoer echter de enige mogelijkheid is, dan vraagt u de zieke werknemer om tijdens de rit naar huis de principes van nies- en hoestetiquette strikt toe te passen en voor het vertrek de handen te wassen met water en zeep. 

Indien de werknemer kennelijk niet meer de kracht heeft om nog zelf naar huis te gaan, dan hangt de wijze waarop u moet handelen af van de medische toestand van de werknemer:

 • Lijkt de werknemer ernstig ziek te zijn en is er sprake van een snelle achteruitgang van de gezondheidstoestand, dan kunt u een beroep doen op de diensten voor dringende geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer eventueel naar een ziekenhuis brengen.
 • Voor een minder ernstig zieke werknemer die u toch niet alleen naar huis wil laten vertrekken, zoekt u best in samenspraak met de familie en/of eventueel de huisarts een oplossing. Werkgevers kunnen in overleg met hun interne preventieadviseur of met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk een procedure opstellen om zelf een transport naar huis te organiseren voor werknemers die ziek worden op het werk. Zij houden hierbij maximaal rekening met de hierboven vermelde aanbevelingen. 

Maatregelen ten aanzien van uw andere werknemers 

Om te voorkomen dat een werknemer die ziek wordt op het werk andere werknemers besmet, neemt u best de volgende maatregelen:

 • Voorzie indien mogelijk een lokaal waarin de zieke persoon kan afgezonderd worden wanneer hij of zij niet onmiddellijk zelf naar huis kan vertrekken.
 • Laat de zieke werknemer een mondmasker opzetten nadat hij zijn handen heeft gewassen of ontsmet.
 • Wijs de werknemer uitdrukkelijk op de principes van een goede nies- en hoesthygiëne en vraag hem vóór het transport zijn of haar handen te wassen.
 • Laat zeker de oppervlakken (bureau, deurklinken, gebruikte toestellen…) ontsmetten waarmee de zieke werknemer in contact is geweest. Het coronavirus wordt geïnactiveerd door alle courant gebruikte ontsmettingsmiddelen. 

1.2. Instructies voor werknemers die thuis ziek worden

Werknemers die thuis ziek worden en symptomen hebben dienen telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. Zij mogen niet meer gaan werken en zullen in de meeste gevallen thuis in quarantaine of isolatie gehouden worden. Enkelingen die ernstiger ziek zijn, worden opgenomen in een ziekenhuis. 

Symptomen:

 • Hoest
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Koorts
 • Pijnklachten
 • Moeheid
 • Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
 • Diarree

Als de huisarts vermoedt dat je corona (COVID-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren.

In afwachting van het resultaat

 • Thuisblijven
 • De gegevens noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor je symptomen begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als de test positief is, in het kader van contactopvolging.

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.

Is de test positief?

 • Blijf thuis -> isolatie!
 • Volg het advies van de huisarts.
 • De contactopvolging begint.
 • Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij isolatie als je positief test.
 • De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met beterschap van de overige symptomen.

Is de test negatief?

Isolatie stopt zodra de klinische toestand het toelaat.

 

2. Wie en wanneer moet getest worden?

 • Ziek / symptomen (zie 1.)
 • Asymptomatische hoog-risico contacten van een geval van COVID-19 en die zelf gezondheidszorgprofessionals zijn (zie ook 3.1.)

Omwille van onvoldoende testcapaciteit wordt voorrang gegeven aan symptomatische personen, personen die gehospitaliseerd moeten worden en nieuwe bewoners van residentiële collectiviteiten. Vanaf 21 oktober t.e.m. 15 november geldt voor hoogrisico contacten en terugkerende reizigers (die hoog risico lopen, na invullen zelf-beoordelingsformulier) een quarantaine van 10 dagen, zónder test, behalve voor gezondheidspersoneel.

 

3. Procedure als je geen symptomen hebt

3.1. Als je in nauw contact kwam met iemand die het coronavirus heeft 

Ga 10 dagen in quarantaine.

Blijf je symptoomvrij?

Je mag 10 dagen na het laatste risicovolle contact uit de quarantaine. Verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het contact.

3.2. Ontwikkel je toch symptomen tijdens de quarantaine

Ga in isolatie en maak een afspraak maken voor een test. De test wordt ten vroegste afgenomen op dag 5 na de laatste hoogrisico blootstelling.

Is de test positief?

 • De quarantaine wordt verlengd met 7 dagen isolatie!
 • Volg het advies van de huisarts.
 • De contactopvolging begint.
 • Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij isolatie als je positief test.

Is de test negatief (én uitgevoerd tenminste op dag 5 na het laatste hoogrisico contact)?

Je mag 7 dagen na het laatste risicovolle contact uit de quarantaine, indien de klinische toestand dat toelaat. Verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het contact.

Niet getest?

Je mag 10 dagen na het laatste risicovolle contact uit de quarantaine. Verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het contact.

3.3. Als je terugkeert uit een rode zone

Vul het PLF-formulier in. Na het invullen van het PLF krijg je via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden.

Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op corona.

Krijg je een sms?

 • Je hebt een hoog risico op corona.
 • Je gaat 10 dagen in quarantaine.
 • Er is geen test meer nodig voor asymptomatische personen die terugkomen uit het buitenland.

Krijg je geen sms?

Je hoeft niet in quarantaine en je hoeft geen test.

Ontwikkel je symptomen?

Zie 3.2.

Wat is een contactpersoon?

Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode van het geval (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden). Voor een asymptomatische persoon met een positieve PCR-test wordt een contactpersoon gedefinieerd als iemand die contact heeft gehad met deze persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen voordat het staal werd genomen, tot 7 dagen erna.

N.B. Indien een persoon zelf een bevestigd geval van COVID-19 was (PCR+) in de afgelopen 8 weken, wordt deze niet beschouwd als een contactpersoon.

Hoog risico contacten of nauwe contacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd (nauwe contacten).

 • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face contact.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt.
 • Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle betrokkenen correct een mondmasker droegen.

Laag risico contacten

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”).
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken (Behalve de naaste buren, indien geen afstand van 1,5m werd gerespecteerd), of samen zaten in een wachtkamer.

 

4. Quarantaine en isolatie

Quarantaine betekent dat je preventief wordt afgezonderd om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken.

Isolatie betekent een verstrengde vorm van quarantaine als je postief test op het coronvirus.

4.1. Quarantaine 

Wanneer quarantaine?

Je moet in quarantaine wanneer:

 • Je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd.
 • Je nauw contact had met een persoon die corona heeft.
 • Je op reis was in een land waar veel personen corona hebben (rode zone) en als risico wordt beoordeeld.

Zie het kaderstuk over wat je moet doen bij quarantaine.

Duur quarantaine

De duur van de quarantaine thuis is ten minste 10 dagen na het laatste risicovolle contact of na het laatste verblijf in rode zone.

Indien tijdens de quarantaineperiode bij één van de huisgenoten COVID-19 bevestigd wordt, begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

Quarantaine. Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker
 • Vermijd contact met andere mensen.
 • Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...), maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering.
 • Laat geen andere personen in je huis
 • Je mag niet op bezoek bij anderen
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten
 • Gezondheid zorgvuldig in de gaten houden, o.a. 2 keer per dag je temperatuur meten
 • Zet je ramen open
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan een straf of boete krijgen.

4.2. Isolatie 

Wanneer isolatie? 

Je moet in isolatie wanneer je positief test op het coronavirus. De isolatie duurt minstens 7 dagen. 

Procedure isolatie

 • Blijf 7 dagen in je huis.
 • Ben je na 7 dagen nog ziek of word je ziek? Blijf in je huis tot je niet meer ziek bent.
 • Huisgenoten en andere nauwe contacten van de patiënt worden gevraagd om in quarantaine te gaan/blijven.

Duur isolatie 

De isolatie wordt opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met beterschap van de overige symptomen.

Isolatie. Wat moet je doen?

 • Ga niet naar buiten
 • Je mag in je tuin of op je terras zitten
 • Laat geen andere personen in je huis
 • Je mag niet op bezoek
 • Zet je ramen open
 • Poets elke dag wat je veel aanraakt (bijvoorbeeld deurklinken, kranen, lichtschakelaars, etc.)
 • Blijf weg van de personen die in je huis wonen
 • Huisgenoten gaan in quarantaine (en eventuele nauwe contacten).
 • Gebruik andere spullen dan de personen die in je huis wonen (bijvoorbeeld andere borden, handdoeken, lakens, etc.)
 • Gebruik een ander toilet dan de personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere badkamer dan personen die in je huis wonen, als het kan
 • Gebruik een andere slaapkamer dan de personen die in je huis wonen, als het kan.

Volg je de regels voor quarantaine of isolatie niet, dan kan een straf of boete krijgen.

Mag je werken tijdens quarantaine of isolatie?

Als je kan thuis werken, moet je thuis werken. Je gaat niet naar de werkplek Als je niet kan thuis werken, krijg je een attest van de dokter. Daarmee kan je aan je werkgever bewijzen dat je in quarantaine moet blijven. Er kan beroep gedaan worden op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals zorgverleners, kan werken per hoge uitzondering toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits:

 • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk.
 • het naleven van een strikte handhygiëne;
 • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19;
 • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
 • het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
 • het niet reizen.

Let wel, dit is niet hetzelfde als werken in cruciale sectoren of essentiële diensten. Hier gaat het om personen wiens beroep/functie essentieel is.

 

5. Maatregelen contacten

5.1. Nauwe contacten (hoog risico)

Quarantaine (zie 3.1)

Tijdens de 10-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Bijzondere aandacht moet worden besteed aan basishygiënemaatregelen.
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden
 • Contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
 • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden

5.2. Laag risico contacten 

Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.

 Wel gedurende 14 dagen na het risico contact:

 • Sociale contacten tot een minimum te beperken, met respect van een afstand van 1,5m.
 • Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen.
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden.

Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij asymptomatische personen is niet nodig. Bij ontwikkelen van symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch contact genomen worden met de huisarts.

 

6. Samenvattende tabel

 Nauw contactLaag risico contactContact van een contact

Quarantaine

Minstens tot 10 dagen na het contact/terugkeer uit rode zone

-

-

Test

Indien symptomen optreden

Indien symptomen optreden

Indien symptomen optreden

Sociale contacten

Gedurende 10 dagen vermijden + de daaropvolgende 4 dagen beperken

Gedurende 14 dagen beperken

Zoals voor de algemene bevolking

Opvolging gezondheidstoestand

14 dagen

14 dagen

-

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.