COVID-19 – Ventilatie en verluchting zijn noodzakelijke maatregelen

Om de lucht in een gebouw gezond en comfortabel te houden is het belangrijk om goed te ventileren en te verluchten. Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. De Wereldgezondheidsorganisatie benoemt ventilatie als een van de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt zich binnen kan verspreiden.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
01 december 2020

Ventileren is een continu proces waarbij de binnenlucht geleidelijk aan, op natuurlijke wijze via openingen, roosters of kieren of door een mechanisch ventilatiesysteem wordt afgevoerd en vervangen door verse (buiten)lucht. Verluchten is een kortstondige ingreep die een luchtstroom in het gebouw creëert en daardoor een grote hoeveelheid verse lucht binnenbrengt.

Daarnaast is regelmatig luchten van ruimtes belangrijk. Luchten doe je bijvoorbeeld door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren wijd tegen elkaar open te zetten. Je laat dan in één keer veel verse lucht naar binnen. Doe dat bijvoorbeeld na het koken, douchen of nadat er meerdere mensen zijn samengekomen.

In de recent gepubliceerde versie van de gids ‘Veilig werken, Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ komt dit aspect uitgebreider aan bod dan in de eerdere versie:

  • Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen.
  • Tracht permanent te ventileren, 24 uur per dag en 7 dagen per week, en het debiet te verkleinen wanneer de vertrekken niet worden gebruikt.
  • Zorg daarbij indien mogelijk voor aanvoer van verse lucht en vermijd zoveel mogelijk recirculatie.
  • Zorg voor goed onderhoud van ventilatie- en/of verluchtingssystemen; ga na of aanvullende maatregelen nodig zijn bij systemen waarbij lucht circuleert.
  • Besteed bijzondere aandacht aan de CO2-waarde in de ruimte als indicator voor luchtverversing zoals de codex over het welzijn op het werk vereist (zie hier). Algemeen is het belangrijk om de CO2-concentratie in een ruimte op elk moment zo laag mogelijk te houden. De absolute minimumventilatie voor gebouwen met een actieve ventilatie is 25 m3/u verse lucht per persoon (CO2-concentratie < 1200 ppm). Beter is echter om een minimale ventilatie van 40 m3/u verse lucht per persoon (CO2-concentratie < 900 ppm) aan te houden.
  • Gebruik geen individuele ventilatoren. Die verplaatsen gewoon de lucht en brengen geen verse aan. 

Vergeet vooral ook de basisprincipes niet: een goede hygiëne, gepast reageren bij symptomen, het respecteren van quarantaine en isolatie samen met afstand organiseren en een minimale bezetting van gebouwen zijn het effectiefst.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.