COVID-19-maatregelen op het werk – Nieuwe versie van de generieke gids

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben op 12 mei 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 4).


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 mei 2021

De generieke gids bestaat 1 jaar! Naar aanleiding daarvan zijn de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, samen met de FOD Werkgelegenheid en de Beleidscel van de minister van Werk nagegaan of de generieke gids geactualiseerd moest worden en welke aanpassingen nodig waren. Ze hebben daarbij rekening gehouden met de nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie op het terrein (waaronder de evolutie in de test- en vaccinatiestrategieën). De gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. De analyse heeft ertoe geleid dat bepaalde delen van de generieke gids zijn aangepast (zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen van de generieke gids):

  • de doelstelling van de gids
  • de ventilatie
  • het dragen van mondmaskers
  • de teststrategie in de onderneming. 

Bij het doel van de gids wordt erop gewezen dat ook wie negatief test of al gevaccineerd is toch de maatregelen moet blijven volgen. Ook het belang van vaccinatie wordt benadrukt. 

Het hoofdstuk over ventilatie kreeg enkele preciseringen: ventileren doe je met verse buitenlucht of met van virus gezuiverde lucht, het debiet pas je aan volgens het aantal aanwezigen, zorg voor minimale ventilatie wanneer de vertrekken niet in gebruik zijn en houd het CO2-gehalte als indicator voor verluchting zo laag mogelijk en in elk geval onder de grenswaarde. 

Bij mondmaskers wordt duidelijker gemaakt dat het dient te gaan om een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt. De situaties waarin het masker nodig is of sterk aanbevolen wordt, worden beschreven, evenals het feit dat rekening gehouden moet worden met eventuele specifieke regels in protocollen. 

Ten slotte kregen de mogelijkheden en de strategie om te testen in ondernemingen een plaats in de nieuwe versie van de generieke gids. 

VBO – De generieke gids blijft het sleutelinstrument voor het vermijden van werkgerelateerde virusoverdracht, ook al worden er meer en meer tests uitgevoerd en stijgt de vaccinatiegraad bij de bevolking.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.