COVID-19: Overzicht steunmaatregelen voor bedrijven

UPDATE 02/04/2020 – U vindt hier een actueel overzicht van alle relevante links naar economische, sociale en fiscale steunmaatregelen voor bedrijven die uitgevaardigd werden door zowel de federale als gewestelijke regeringen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

> Lees ons volledige dossier Impact coronavirus (COVID-19) op ondernemingen 

 

1. Recent

UPDATE 2 april

OESO

Beschermingsmiddelen

Alle vragen uit de zorg en het bedrijfsleven voor beschermingsmiddelen kunnen hier formeel aangemeld worden.

Op Belgisch niveau worden er groepsaankopen gedaan. Deze informatie komt rechtstreeks bij de taskforce terecht die de bestellingen doet en prioriteiten bepaalt.

UPDATE 30 maart

Btw-maandaangiften
Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder bepaalde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020). Meer info

UPDATE 26 maart

Wallonië
Vanaf 27 maart kunnen bedrijven online de corona-hinderpremie aanvragen. Alle info hier

Vlaanderen
Vanaf 27 maart kunnen bedrijven online de corona-hinderpremie aanvragen. Alle info hier

Online formulieren RSZ beschikbaar
Op https://rsz.be/nl zijn de online aanvraagtools (o.a. voor uitstel RSZ-bijdragen, verklaring op eer,…) beschikbaar.

Nieuwe onlinedienst: Coronacrisis Check RSZ-uitstel
Komt u in aanmerking voor uitstel van RSZ-betalingen? Check het op http://www.uitstelrszbetalingen.be/

Geen btw op schenkingen medische hulpgoederen aan ziekenhuizen
Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd. Ook de productie en schenking van medische hulpgoederen zal in rekening kunnen worden gebracht als beroepskost. Meer info

 

2. Federaal

Meer info:

UPDATE 23 maart: lancering van het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

Op de ministerraad van 20 maart werden aanvullende steunmaatregelen bepaald:

 • Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel van voor de eerste twee kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen.
 • De lokale overheden werd gevraagd om bij te dragen aan de inspanning en op gemeenschapsniveau bepaalde belastingen te bevriezen.
 • Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van Covid-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
 • Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de "take away" (fiscaal en FAVV – geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
 • Wat de handelszaken betreft, is de regering overleg begonnen met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Overleg ook om manieren te vinden om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.
 • Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.
 • Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.
 • Wat de land- en tuinbouwsector betreft, zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden.

Meer info:

UPDATE 18 maart: bijkomende steunmaatregelen van de federale regering

De ministerraad nam bijkomende steunmaatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor ondernemingen, bovenop de eerdere steunmaatregelen van 6 maart (zie hieronder):

 • Uitstel voor indiening van aangiften in vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, tot en met donderdag 30 april 2020 (enkel voor aangiften met uiterste indieningsdatum tussen 16 maart en 30 april 2020);
 • Uitstel voor indienen van btw-aangiften (periodieke aangiften, intracommunautaire opgaven, jaarlijkse klantenlisting): zie website FOD Financiën voor verdere specificaties en deadlines;
 • Uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing: zie website FOD Financiën voor verdere specificaties en deadlines;
 • Uitstel van betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners en rechtspersonenbelasting: extra termijn van 2 maanden bovenop normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten (aanslagjaar 2019 gevestigd vanaf 12 maart 2020). Meer info

Voor de betaling van deze schulden gevestigd vóór 12 maart 2020 gelden de op 6 maart aangekondigde steunmaatregelen (zie SPF Financiën Steunmaatregelen betreffende het coronavirus).

 

3. Regionaal 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overzicht van Brusselse maatregelen:

Vlaams Gewest

Overzicht van Vlaamse maatregelen:

Waals Gewest

Overzicht van Waalse maatregelen:

 

4. Steden en gemeenten

Verschillende steden en gemeenten ondernemen eveneens initiatieven ter ondersteuning van de ondernemingen. Meer info hier en op de websites van de betrokken steden en gemeenten. 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.