Samen veilig aan de slag, zo geven we onze samenleving zuurstof

Ons land en al onze burgers hebben de voorbije weken heel wat offers moeten maken. En kijk, de inspanning loont, al hebben we nog een weg te gaan. Maar het ziet er eindelijk naar uit dat we deze crisis traag maar zeker te boven komen. Fase twee van de heropstart begint nu, en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en al zijn sectorfederaties roepen iedereen op om bovenal veilig het werk te hervatten. Dat zijn we aan onszelf verplicht, voor de toekomst en voor het welzijn van ons allemaal.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
08 mei 2020

Niemand wil het zien gebeuren dat duizenden ondernemingen over de kop gaan, dat mensen hun job definitief verliezen of dat de druk op ons gezondheidsstelsel ondraaglijk wordt. Nee, we willen allemaal sterker uit deze crisis komen en mee het leven na de coronacrisis weer opbouwen.

We hebben iedereen nodig, uit alle sectoren, om de economie veilig weer op kruissnelheid te krijgen. Dat is de uitdaging waar we nu met z’n allen voorstaan: ondernemers, werknemers, jong en oud! Elke werkende hand is nu meer dan ooit welkom. En uiteraard moeten de opgelegde afstands- en hygiëneregels daarbij nauwgezet worden nageleefd.

Werkhervattingsplan + solvabiliteitsplan

De komende weken wordt het essentieel om het evenwicht tussen gezondheid en economie goed te bewaken, en vooral om de impact van de crisis op de bedrijven en hun werkgelegenheid op de voet te volgen. Daarom zijn bijkomende maatregelen nodig. Enerzijds is er een werkhervattingsplan nodig, waarbij de recente maatregelen op het vlak van onder andere vrijwillige overuren of extra uren studentenarbeid niet beperkt blijven tot de essentiële sectoren, maar wel degelijk in alle bedrijven die er nood aan hebben, kunnen worden toegepast. Ook soepelere regelingen om collectieve en individuele jaarlijkse vakantie te kunnen opnemen of voor een langere periode (extra-) legaal verlof te nemen, zijn wenselijk.

Anderzijds komt er best zo snel mogelijk een anti-faillissementenplan (of solvabiliteitsplan) om te vermijden dat tijdelijke werkloosheid omslaat in permanent jobverlies. Daar moeten de federale en regionale maatregelen naadloos op elkaar aansluiten en betrekking hebben op bijvoorbeeld gewaarborgde kredietlijnen, achtergestelde leningen met staatswaarborg, bijzondere vrijstellingen in de vennootschapsbelasting …

Een oproep aan iedereen

Werkgevers roepen iedereen meer dan ooit op om zijn sociale verantwoordelijk te nemen en solidair te zijn. Door veilig weer aan de slag te gaan, geven we onze samenleving zuurstof. Zuurstof om de motor van onze maatschappij weer op vol vermogen te laten draaien. Kortom, het is nu aan ons om te bewijzen dat dit virus ons niet klein krijgt.

Bekijk de videoboodschap van Pieter Timmermans.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.