Europees akkoord over erkenning van COVID-19 als beroepsziekte

Lidstaten, werkgevers en vakbonden hebben samen met de Europese Commissie een akkoord bereikt over de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte. In het Europees Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid de arbeidsplaats (ACSH) werd na maanden van moeilijk en intens overleg dan toch een consensusvoorstel bereikt om de Europese aanbeveling 2003/670/EC in verband met beroepsziekten aan te vullen.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
25 mei 2022

Sommige werknemers, met name werknemers die zijn blootgesteld aan besmette personen, lopen een verhoogd risico op COVID-19. Bovendien kunnen er in een pandemie nog andere sectoren zijn waar werknemers vanwege de aard van hun werkzaamheden mogelijk een groter risico lopen om met COVID-19 besmet te worden. Het akkoord beveelt daarom aan om COVID-19 veroorzaakt door het werk in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, of in andere sectoren als er een uitbraak is in activiteiten met een bewezen risico voor infectie, te erkennen als beroepsziekte.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, licht toe: “Dit akkoord geeft een sterk politiek signaal om de gevolgen van COVID-19 voor werknemers te erkennen en de cruciale bijdrage te erkennen van mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening en in andere banen die een verhoogd risico op COVID-19 met zich meebrengen.”

Het akkoord is een belangrijke stap in de uitvoering van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027. Daarin kondigde de Commissie al aan dat zij haar aanbeveling over beroepsziekten zou actualiseren om COVID-19 erin op te nemen. Het kader omvat belangrijke acties op EU-niveau om de gezondheid en de veiligheid van werknemers de komende jaren te verbeteren. Een van de belangrijkste horizontale doelstellingen is de paraatheid voor eventuele toekomstige gezondheidscrises. Dat betekent ook dat in eventuele toekomstige COVID-19-golven meer steun aan werknemers kan worden verleend.

Op basis van deze overeenkomst zal de Commissie nu haar aanbeveling over beroepsziekten actualiseren, om te bevorderen dat alle lidstaten COVID-19 als beroepsziekte erkennen. Het doel is dat de lidstaten hun nationale wetgeving aanpassen aan de geactualiseerde aanbeveling.

VBO – De erkenning en schadeloosstelling van beroepsziekten zijn een nationale bevoegdheid. De meeste lidstaten hebben bij de Commissie aangegeven dat zij COVID-19 al als beroepsziekte of arbeidsongeval erkennen en dat dit in hun nationale regels is vastgelegd. Ook voor België is dat het geval. Met dit akkoord wordt het specifieke karakter van het beroepsrisico gevrijwaard. Het virus circuleert in de hele samenleving en slechts in specifieke gevallen is de oorzaak in het werk te vinden. De weg die Europa voorstelt, sluit ook naadloos aan bij de aanpak die al in België werd uitgerold. Deze Europese onderhandelingen hebben dus een mooi resultaat opgeleverd.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.