Het VBO vreest dat het opflakkerende coronavirus de economie opnieuw zal fnuiken

De federale overheid en de deelstaten hebben opnieuw overleg gepleegd over de coronasituatie in ons land. Het stijgende aantal besmettingen, maar ook het stijgende aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn alarmerend en bewijzen volgens het VBO dat er nood is aan een nauwlettende opvolging van de situatie alsook aan gerichte maatregelen.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
07 oktober 2020

Gezondheid én Economie voorop
Het VBO is tevreden dat het overlegcomité gerichte maatregelen heeft genomen die het fragiele evenwicht behouden tussen het bestrijden van de gezondheidscrisis en het draaiende houden van onze economie. Dat is van groot belang om het economisch herstel, dat in september tot stilstand kwam, niet nog verder te fnuiken. Bedrijven zijn immers nog steeds aan het bekomen van de eerste lockdown en worden nog steeds geconfronteerd met solvabiliteitsproblemen. 

De regels scrupuleus blijven respecteren
Het VBO roept iedereen op om de bestaande en de nieuwe maatregelen scrupuleus te respecteren om zo de verspreiding van het virus zo veel als mogelijk in te dijken. Dat zowel in de thuisomgeving als op de werkvloer.  

In de privésfeer en de bijhorende verplaatsingen loopt men volgens de laatste analyses het grootste risico op verspreiding van het virus. Daarom een krachtige oproep om de regels en voorschriften scrupuleus te volgen. Doet men dit niet dan komen na verloop van tijd de ziekenhuizen, de bedrijven, de scholen en de woonzorgcentra in gevaar.

Op de werkvloer worden de voorschriften goed gevolgd en is er geen nood een verstrenging van de regels in de bedrijven. De bestaande maatregelen zijn voldoende om de bedrijven en hun medewerkers optimaal te kunnen blijven beschermen. Het VBO benadrukt daarom nogmaals het belang van het strikt blijven volgen van de veiligheidsvoorschriften zoals hygiëne en social distancing en de richtlijnen uit de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ te blijven toepassen en de toepassing ervan regelmatig te evalueren en desgevallend te verfijnen.

VBO – Het scrupuleus respecteren van de maatregelen, in het bijzonder in de privésfeer, is absoluut noodzakelijk om het virus opnieuw de kop in te drukkenWe mogen niet met vuur spelen. Het doel moet zijn dat de scholen open kunnen blijven, de bedrijven kunnen blijven draaien en de goede werking van ons gezondheidsstelsel gegarandeerd blijft.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.