Quo Vadis Corona

Maart 2020, het is daags voor de eerste lockdown, er moeten pijlsnel beslissingen worden genomen die met onmiddellijke ingang van kracht zullen gaan om de opmars van COVID-19 af te blokken. De eerste golf en dito lockdown zijn een feit. Wat de weken en maanden nadien volgde was een aaneenschakeling van beslissingen over steunmaatregelen, generieke gids, quarantaineattesten, vaccinatieverlof, verplicht telewerk …  


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
09 december 2021

De voorbije 21 maanden werden we – telkens na een betere periode waar licht aan het einde van de tunnel doorschemerde – meermaals met onze neus op de feiten gedrukt: corona is here to stay. 

En toch lezen we overal post-coronana corona, terwijl het mét corona zal worden, toch zeker de eerstkomende jaren. Daar lijkt iedereen het intussen over eens te zijn. De opkomst van alweer een nieuwe variant en de al dan niet te bevestigen doemberichten in het kielzog daarvan, duwen onze ondernemingen opnieuw in onzekerheid. 

En dat terwijl we in tijden van onzekerheid meer dan ooit sturing en energie nodig hebbenHet kan niet zijn dat de economie verderkabbelt op het ritme van de coronagolven. We hebben wind in de zeilen nodig, ook op woelige wateren. 

Een opeenvolging van Overlegcomités, het gekibbel tussen beleidsmakers onderling en zij die hen adviseren, de druk waaronder de gezondheidszorg kreunt … Wat we de voorbije weken hebben meegemaakt, mag en kan zich niet meer herhalen. 

En ja, het virus regisseert de gebeurtenissen. En ja, voortschrijdend inzicht kan. En ja, ons individuele gedrag bepaalt grotendeels – maar zeker niet uitsluitend – mee hoe uitgesproken woelig die golven zijn.  

Maar na bijna twee jaar crisis hebben we meer dan ooit nood aan een langetermijnplan. Het virus overviel ons in maart 2020, vandaag overvalt de sterkte van een variant ons misschien, maar daartegen moeten we ons wapenen met alle kennis en ervaring die we de voorbije maanden hebben opgebouwd en alle tools die we daarvoor ter beschikking hebben. 

Een aantal sleutels voor een plan op middellange termijn waarbij we de belangen van de gezondheidszorg, economie én continuïteit van ons onderwijs nastreven, liggen voor de hand. Elementen die evident zouden moeten zijn, maar waarvoor na 20 maanden crisis nog altijd geen knopen werden doorgehakt.  

Vaccination is here to stay 
In het licht van de hospitalisatie- en ICU-bezetting en de kans dat je daar belandt afhankelijk van je vaccinatiestatus, blijft vaccineren the main way out. Iedereen de kans geven zich te laten vaccineren is prioritair, maar even belangrijk is een plan om de vaccinatie op de lange termijn in te bedden. Bedrijven zijn klaar om te vaccineren, voor kinderen moet dat kunnen worden georganiseerd via de scholen …  Een structurele oplossing die de werking van onze bedrijven minder hypothekeert zonder excessief vaccinatieverlof moet het streven zijn op middellange termijn. 

De vaccinatieplicht verder uitbreiden of evolueren naar een strikter 2G-beleid? Los van die keuze moet op zijn minst de oefening worden gemaakt. Andere Europese landen tonen dat het mogelijk is. 

Testing & quarantaine eenvoud maakt macht 
Maak eenvoudige regels en houd rekening met de vaccinatiestatus én risicoanalyse van de werkplek om werknemers al dan niet in quarantaine te plaatsen bij hoogrisicocontactOptimaliseer het gebruik van zelftesten.  

Tracing 2.0 
We hebben meer dan ooit nood aan een slagkrachtig contacttracingbeleidHoe sneller en effectiever de tracing verloopt, hoe sneller er wordt getest en hoe sneller mensen uit quarantaine kunnen. Bouw een reserve-tracingcapaciteit uit die bij pieken kan worden uitgerold en voorzie een basiscapaciteit die bij lagere cijfers heel kort op de bal speelt en snel en kordaat ingrijpt bij lokale uitbraken. 

Garantie op onderwijs 
De studenten van vandaag zijn de ondernemers van morgen. Geef de scholen de wapens (CO2-meters, investeringen in ventilatie en verluchting, digitale tools …) om de continuïteit – offline of online – te verzekeren én de leerachterstand tot een absoluut minimum te beperken.  

Sociaal overleg - de weg vooruit 
De sociale partners werkten de voorbije maanden constructief samen aan tal van akkoorden ter ondersteuning van werkgever én werknemer. Als akkoorden waar de sociale partners zich achter scharen tot stand komen, is het de evidentie zelve dat ze navolging en uitvoering krijgen.  

Alles op een rij: iedereen hunkert naar stabiliteit en zekerheid. Vermijd telkens opnieuw dezelfde, energievretende discussies. Activeer een langetermijnplan, wetende dat corona deel zal uitmaken van het nieuwe normaal. En investeer de zo vrijgekomen tijd en energie in de andere werven (arbeidsmarkt, energie, mobiliteit, klimaat …) die anders ondergesneeuwd dreigen te raken.

 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.