Stuurvast door de woelige coronazomer

De coronasituatie oogt vandaag een stuk beter dan enkele maanden terug. De versoepelingen zijn dan ook terecht en bijzonder welgekomen voor wie het als mens, werknemer, werkgever, student, kind … moeilijk had. Er is echter een grote MAAR. We voelen ons misschien wel veilig, maar zijn het nog niet.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
07 juli 2021

Het virus denkt niet, het verkneukelt zich niet in de vele toeristen, in het feestgedruis, in de heropleving van massafestivals en -spektakels, in volle restaurants, cafés en speelpleinen. Het virus houdt ons niet in de gaten, speurend naar een zwakke plek in onze verdediging om dan aan te vallen. Het speelt geen verstoppertje of rust niet uit om dan weer onverhoeds toe te slaan in een andere gedaante, als variant. COVID-19 is gewoon een opportunistisch stukje genetisch materiaal verpakt in een eiwitmantel dat kan ‘overleven’ – lees: een kopie van zichzelf maakt – dankzij ons gedrag. Zolang er voldoende mensen vatbaar en in de buurt zijn, verdwijnt het virus niet. Bovendien ontstaan er door foutjes bij het ‘kopiëren’ nieuwe varianten, de ene al besmettelijker of dodelijker dan de andere. De vaccinatiegraad in ons land stijgt snel, maar bereikte nog geen geruststellend niveau. Het besmettingsgevaar met mogelijk ernstige gevolgen blijft reëel. Dat kunnen en moeten we voorkomen! 

Berekend, preventief en volgehouden

Risico’s horen bij het leven. Bij succesvol ondernemen is dat niet anders. Ook daar moeten we berekende risico’s durven nemen. Met de nadruk op berekend, of noem het gewoon (gezond) verstandig. Daar bestaan technieken voor die we vatten onder de noemer ‘preventie’ of ‘voorkomingsbeleid’. Preventie is het meest rationele – en vaak doeltreffendste – middel om zichzelf en ons allemaal tegen risico’s te beschermen. Preventie maakt het mogelijk om onveiligheid weg te nemen of te beperken. 

Nagenoeg iedereen deed het afgelopen jaar aan preventie, leverde enorme inspanningen en offerde tal van vrijheden op om het virus het hoofd te bieden. Dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af. De meeste inspanningen werden niet als onoverkomelijk ervaren. Gaan we al die niet-aflatende inzet nu ondoordacht overboord gooien? Laat ons solidair waken over onze herwonnen vrijheid en de vruchten plukken van alle inspanningen die we samen al langer dan een jaar volhouden. Laten we samen de basisprincipes en maatregelen tegen de virusverspreiding ernstig blijven nemen in alle domeinen van het maatschappelijk en economisch leven. Laat ons waar zinvol afstand blijven houden – en een mondmasker dragen als dat niet lukt –, verluchten, handen ontsmetten, de procedures bij ziekte of quarantaine strikt opvolgen … Geef toe, die regels zijn niet onoverkomelijk en een lage prijs om van onze vrijheid en maatschappelijke activiteiten te kunnen blijven genieten. Want wie wil terug naar een situatie waar we vrienden en familie niet mogen zien, waar economische activiteiten worden verboden, waar de samenleving op slot moet? 

Laat ons solidair en met gezond verstand waken over onze herwonnen vrijheid”

Geen vrijgeleide

De versoepelingen vormen geen vrijgeleide om de maatregelen die de virusoverdracht moeten voorkomen minder strikt toe te passen, niet in de privésfeer, noch in de professionele omgeving. Dit is een pleidooi voor de rede, voor het gezond verstand waar we als Belgen zo vaak om worden geroemd. Laten we onze persoonlijke gezondheid, ons welzijn en onze welvaart niet te grabbel gooien. De remmen mogen losser, maar zonder handen rijden is verre van raadzaam. Wie wil winnen klemt het stuur stevig vast, houdt zijn verstand erbij en rijdt met een scherpe blik om elk mogelijk obstakel te vermijden. De overwinning zal des te zoeter smaken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.