Update ministerieel besluit vitale sectoren: “meer duidelijkheid m.b.t. economische activiteiten die noodzakelijk en mogelijk zijn in de strijd tegen COVID-19“

In het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken werden op 3 april een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst van essentiële sectoren en de bijhorende paritaire comités. Het VBO verwelkomt de verfijning, die meer duidelijkheid schept en voor een grotere consistentie zorgt.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
03 april 2020

Onder meer op basis van het advies van de sociale partners van de Groep van 10 werd de lijst met ‘essentiële’ economische activiteiten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van ons land en de behoeften van de bevolking,  aangepast. Zo werden onder meer de productie van medische kledij, medisch textiel en medisch materiaal, het drukken van bijsluiters en verpakkingen voor medicijnen, de productie van papierpulp als basisgrondstof voor toiletpapier, papieren zakdoekjes en kranten en het onderhoud en de herstellingen van cruciale installaties of machines opgenomen in de lijst van essentiële sectoren, wat bijkomende garanties biedt op het blijvend functioneren van die vitale delen van onze economie.

Dat neemt niet weg dat ook in die sectoren zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van telewerk en dat, waar dat niet kan, ‘social distancing’ zoveel mogelijk moet worden georganiseerd.

Ook in de andere ‘gewone’ sectoren (behalve horeca, evenementen en non-foodhandel) blijven economische activiteiten mogelijk mits bovenstaande voorwaarden van maximaal telewerk en het organiseren van ‘social distancing’ strikt worden nageleefd. Enkel wanneer die voorwaarden niet kunnen worden nageleefd, dienen de (deel)activiteiten in de ‘gewone’ sectoren te worden stopgezet. Om economische activiteiten op een veilige wijze mogelijk te maken, hebben de sociale partners m.b.t. ‘social distancing’ ook een aantal richtlijnen uitgewerkt die zullen helpen om dit op het terrein op een goede manier te organiseren.

Het is nu cruciaal dat iedereen de regels en de gezondheidsvoorschriften uit het  nieuwe ministerieel besluit strikt blijft naleven om de verdere verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken.

“We moeten erover waken dat de essentiële productie en dienstverlening, en de daarbij horende toeleveringsketen, in ons land blijven draaien zodat we de bevoorrading van levensnoodzakelijke goederen en diensten niet in gevaar brengen. En dat in werkomstandigheden die die gezondheidsvoorschriften naleven en een maximale inspanning leveren om de regels van ‘social distancing’ toe te passen. Ook moeten we ervoor zorgen dat de niet-essentiële economische activiteiten kunnen blijven doorgaan via telewerk waar het kan. En, waar dat niet kan, met de nodige hygiënemaatregelen en respect voor ‘social distancing’ zoals het ministerieel besluit voorschrijft. Kortom, werken waar het kan, mits naleving van de bijzondere gezondheidsvoorschriften”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.