Veiligheid en gezondheid in wereldwijde bevoorradingsketens

Het inaugurale online forum van het Vision Zero Fund (VZF) bracht van 23 tot 25 februari meer dan 18.000 vertegenwoordigers van overheden, werkgevers en werknemersorganisaties, bedrijven, experten en andere stakeholders uit 90 landen samen rond het thema veilige en gezonde bevoorradingsketens.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
03 maart 2021

VZF is een initiatief van de G7, bekrachtigd door de G20. Het secretariaat wordt bemand door de Internationale Arbeidsorganisatie. Naast steun uit een aantal landen zijn er ook bedrijven uit de privésector die het initiatief sponsoren.

Het verzekeren van veilige en gezonde werkomstandigheden in omvangrijke en vaak vele niveaus van onderaanneming tellende globale bevoorradingsketens, vormt een immense uitdaging. De COVID-19-pandemie heeft dat nogmaals duidelijk gemaakt. De verantwoordelijkheid daarvoor kan niet enkel bij de lokale overheden en bedrijven gelegd worden.

De betrachting van het VZF is om gezamenlijk een visie en aanpak te ontwikkelen en toe te passen om alle ernstige ongevallen en letsels te voorkomen. VZF is zowel actief op het globale niveau als op dat van de lidstaten en bedrijven. Een belangrijk onderdeel van de aanpak bestaat erin om kennis en informatie te verzamelen rond strategieën en systemen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en ervoor te zorgen dat data over arbeidsongevallen en beroepsziekten verzameld worden en betrouwbaar zijn. Het High-Level Forum ging in op de huidige uitdagingen met een levendige discussie over effectieve en innovatieve oplossingen en het delen van goede praktijken.

VBO - Kris De Meester (VBO) wees er namens de Internationale Werkgeversorganisatie IOE op dat een gedeelde aanpak en procedures efficiënter en effectiever zijn. De privésector heeft wat dat betreft al heel wat initiatieven ontwikkeld die als inspiratie kunnen dienen. VZF creërt wereldwijde visibiliteit die kan helpen om bedrijven aan boord te trekken op voorwaarde dat er sprake is van een echt partnerschap. Los van het potentieel en de kennis aanwezig bij de multinationals, is er nog steeds nood aan capaciteitsversterking om de oorzaken aan te pakken en te focussen op preventie. De betrokkenheid van interprofessionele en van sectororganisaties van werkgevers is daarbij een essentieel element. Zij zijn het best geplaatst om te komen tot zinvolle (deel)projecten met realistische doelstellingen en tijdslijnen en om ervoor te zorgen dat een en ander ook op maat is van kleine ondernemingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.