Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Op 24 juni 2021 keurde de Commissie Financiën en Begroting de verlenging van de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie goed.


Koen De Munck, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN
06 juli 2021

Binnen het fiscale luik werden o.a. volgende maatregelen aangenomen:

  • Tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor mondmaskers en hydroalcoholische gels. Bij invoer door publieke organisaties blijft eveneens de vrijstelling gelden. Beide maatregelen worden verlengd tot 30 september 2021.
  • Fiscale maatregelen met betrekking tot de notariële volmachten verlengd tot 30 september 2021.
  • Belastingvrijstelling voor de vergoedingen bij 120 bijkomende vrijwillige overuren zonder overloon in cruciale sectoren wordt uitgebreid tot prestaties gedurende de periode van 1 januari 2021 tot het einde van het derde kwartaal van 2021.
  • Gepresteerde uren tijdens het derde kwartaal van 2021 en de bezoldigingen daaraan gekoppeld in het kader van studentenarbeid zullen niet in rekening genomen worden wat betreft de berekeningen van de jaarlijkse contingentie (475 uur-regel) en wat betreft de berekening van de bestaansmiddelen als personen ten laste. Voor studentenarbeid in de onderwijs- en zorgsector zullen eveneens de vergoede prestaties in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021 niet in rekening genomen worden voor het bepalen van de bestaansmiddelen.
  • Belastingvoordeel voor verhuurders die vrijwillig de huur voor de maanden juni, juli, augustus of september 2021 kwijtschelden voor ondernemingen die een tijdlang verplicht hebben moeten sluiten. In tegenstelling tot de bepalingen van voorgaande maatregel dient hier de betrokken onderneming minstens één dag tijdens de betreffende maand verplicht te hebben moeten sluiten. Het onroerende goed waarvan de huur werd kwijtgescholden, dient in België gelegen te zijn.
  • Verlaging van de nalatigheidsinteresten (o.a. inzake btw) verschuldigd voor de maanden april, mei en juni 2021 wordt verlengd tot 30 september 2021. 

VBO – Het VBO verheugt over van de verlenging van deze doelgerichte maatregelen, die mee de economische heropleving ondersteunen. Wel valt te betreuren dat de verlaging van de nalatigheidsinteresten inzake btw van tijdelijke aard blijft. Het gaat hierbij over een structurele en broodnodige maatregel. Een interestvoet van 0,8 % per maand (9,6 % per jaar) is geen interest meer, maar een quasi-belasting. De verlaging dient dan ook bestendigd te worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.