De Nationale Dagen: wat is de toekomst van de arbeidsgeneeskunde?

Op 14 en 15 november vonden in Brussel de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde plaats. Het congres is de jaarlijkse hoogmis voor arbeidsartsen. De arbeidsarts is de arts van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het is zijn taak om de werkgever en werknemers bij te staan om risico’s te beheersen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 november 2019

De arbeidsgeneeskunde ontstond in de 20e eeuw. Op de Belgische werkvloer krijgt de discipline voornamelijk vorm door het medisch toezicht en het periodiek medisch onderzoek, waar ongeveer  de helft van de Belgische werknemers aan is onderworpen. Uit de jaarlijkse cijfers blijkt dat die onderzoeken vandaag de dag nog weinig bijbrengen aan het preventiebeleid van de onderneming, noch aan de verbetering van de gezondheidstoestand van werknemers. De vraag werpt zich dus op of we de inzet van arbeidsartsen op de werkvloer niet moeten heroriënteren.

Het is een vraag die arbeidsartsen en bij uitbreiding preventieadviseurs zich de voorbije jaren steeds vaker (en ook luidop) stellen. In 2019 kwam er, mee onder impuls van het VBO, een eerste hervorming van het medisch onderzoek, waarbij er voor heel wat risico’s een tweejaarlijkse in plaats van een jaarlijkse tussenkomst van de arts is vereist. De filosofie van die eerste stap was om het al heersende tekort aan arbeidsartsen te verhelpen en om de artsen meer tijd te geven om zich te concentreren op de zogenaamde meerwaardeonderzoeken. Dat zijn onderzoeken die specifiek gericht zijn op de ondersteuning op maat van werkgevers en werknemers om aangepast werk en re-integratie mogelijk te maken. De hervorming betekende een eerste verschuiving van een ‘one size fits all’-aanpak naar een beleid op maat van de onderneming.

In de wandelgangen en de artsenkabinetten horen we echter dat de tijdswinst substantieel, maar nog steeds te beperkt is. Wie het, in de context van een verouderende bevolking, meent met de uitdaging om meer mensen langer aan het werk te houden, neemt ook de handschoen op om na te denken over de toekomst van de arbeidsgeneeskunde. Daarbij is een verdere hervorming van het medisch toezicht een noodzakelijke, maar niet de enige stap.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.