Gezond werk: verlicht de last!

Werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen komen bij werknemers in Europa zeer vaak voor. Die aandoeningen zijn zeer nadelig voor hun levenskwaliteit en vermogen om te werken, en vormen een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en vervroegde uittreding. De doeltreffende preventie van en omgang met die aandoeningen zou voor werkgevers een topprioriteit moeten zijn.


Kris De Meester, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 november 2022

De topbijeenkomst (Healthy Workplaces Summit) in Bilbao vormde het sluitstuk van de campagne 2020-2022 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, met als thema “Gezond werk: verlicht de last!”. Met een recordaantal partners was deze campagne opnieuw een groot succes.

Er werd een hele reeks hulpmiddelen ontwikkeld die werknemers en werkgevers ondersteuning en richtlijnen geven om werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat te herkennen en effectief aan te pakken. Casestudy’s en praktijksuggesties tonen aan hoe belangrijk het is dat werknemers en werkgevers samenwerken om een solide risicopreventiecultuur te creëren. Ook wordt gekeken naar het belang van vroegtijdige interventie en ondersteuning aan werknemers met spier- en skeletaandoeningen bij hun re-integratie, en naar de vraag wie een bijzonder risico loopt en waarom het belangrijk is om al op jonge leeftijd een gezond bewegingsapparaat te stimuleren. En dan zijn er nog de talloze aantrekkelijke communicatiemiddelen, die naar believen gedownload en gebruikt kunnen worden.

Hoogtepunt van het evenement was de uitreiking van de prijzen voor goede praktijken. Een reeks bedrijven en organisaties werden bekroond of ontvingen een eervolle vermelding voor hun innoverende aanpak rond de preventie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen.

Isaline Ossieur (BusinessEurope) en Kris De Meester (VBO) benadrukten namens de Europese werkgevers het belang van een holistische aanpak. Het probleem beperkt zich niet tot werkplaatsen alleen. Binnen bedrijven moet wel volop ingezet worden op een cultuur van preventie, maar wetgeving is niet het geschikte antwoord voor deze problematiek. “Verlicht de last” is een wat provocatieve boodschap om aan te zetten tot actie. Waar het echt op aankomt, is het zoeken van de juiste balans tussen de werknemer met zijn ‘draagkracht’ (competenties, gezondheidstoestand, waarden en aspiraties) en zijn werksituatie en dit gedurende de volledige loopbaan. De top vormde meteen ook de aanzet voor de nieuwe campagne ‘veiligheid en gezondheid in het digitale tijdperk’ met een focus op de opportuniteiten en risico’s die gepaard gaan met de introductie van nieuwe digitale technologie op de werkplek.

Meer info:
Campagnewebsite: https://healthy-workplaces.eu/
Tools en publicaties: https://healthy-workplaces.eu/nl/tools-and-publications

Foto main image©https://www.flickr.com/photos/euosha

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.