Projectondersteuning voor burn-outpreventie nog tot 31 juli

Tot 31 juli kunnen ondernemingen meedingen naar een projectsubsidie voor primaire preventie van burn-out op het werk.


Louis Warlop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
03 juli 2019

De pilootprojecten voor primaire preventie van burn-out op het werk zijn een initiatief van de sociale partners in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een onderneming kan via de Nationale Arbeidsraad een projectondersteuning ontvangen tot 8.000 euro. Een project komt in aanmerking voor subsidie als het een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de primaire preventie van psychosociale risico’s en burn-out in het bijzonder vooropstelt. De duurtijd van het project is maximaal 1 jaar.

Nog tot 31 juli kunnen ondernemingen en sectoren online subsidieaanvragen indienen via de website van de Nationale Arbeidsraad. Alle toekenningscriteria zijn ook op deze website terug te vinden.

2019 is het tweede jaar dat de projectoproep wordt verspreid. Vorig jaar stelden bijna 200 ondernemingen, groeperingen van ondernemingen en sectorale organisaties zich kandidaat. Uiteindelijk werden een vijftigtal projecten over alle sectoren, activiteiten en ondernemingsgroottes heen goedgekeurd.

VBO – Het VBO ondersteunt acties gericht op preventie van psychosociale risico’s. Een brede aanpak op collectief niveau, met betrokkenheid van alle partijen en ondersteuning van de juiste experts, komt een onderneming ten goede. Het is belangrijk om op basis van de ervaringen die ondernemingen nu opdoen beleidsaanbevelingen te kunnen maken voor de toekomst.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.