Webinaire HR GALA – Travailler ensemble à une réintégration réussie

Cet événement s'est déroulé exclusivement en néerlandais

Op 18 november stond de 15e editie van het HR GALA op het programma. Een samenwerking tussen het VBO en AMS, Jobat, Colorclub en DenkHR.
Door de slechte epidemiologische toestand in de aanloop van het Gala, zagen we ons genoodzaakt deze editie uit te stellen naar voorjaar 2022.
Het academische luik “Samen werken aan een succesvolle re-integratie” ging wel door maar dan in een online format.


Joris Vandersteene, COMPETENCE CENTRE LABOUR & SOCIAL SECURITY
30 November 2021

6 sprekers bogen zich tijdens dit boeiende namiddagprogramma over de vraag hoe alle verschillende actoren optimaal kunnen samenwerken om zo langdurig zieken op een succesvolle manier te ondersteunen in hun re-integratie.

Alle interventies van de sprekers zijn integraal beschikbaar op: https://hrgala.be/nl/editie/, maar we schetsen hieronder graag al even de belangrijkste conclusies.

Als eerste spreker schetste Louis Warlop, Adjunct-adviseur Werk en Sociale Zaken bij het VBO, de brede maatschappelijke, socio-economische context van dit debat. Naar de toekomst toe wees hij op drie concrete actiepunten:

- Expertise opbouwen én delen binnen de HR-community
- Vorm geven aan absenteïsme- preventie- en re-integratiebeleid, met aandacht voor mentale en fysieke problemen
- Demedicaliseer het gesprek over afwezigheid, leer leidinggevenden én werknemers met elkaar communiceren over absenteïsme => doorbreek het taboe

Prof. Dr. Peggy De Prins (Antwerp Management School) gaf mee dat we op alle niveaus van een organisatie moeten tussenkomen en dat we een duurzaam re-integratiebeleid moeten embedden in zowel visie, cultuur, teams, jobs en arbeidsrelatie. Concreet betekent dit:

- Ambieer een matuur re-integratiebeleid
- Doorbreek de stilte
- Zet in op job- en teamcrafting
- Depolariseer

Godewina Mylle en Katrien Bruynincx (Idewe) wezen op de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen HR en de preventiediensten. Ze wijzen op het belang van de match te zoeken en vinden tussen de vereisten van een job én de restcapaciteiten van de arbeidsongeschikte. Focussen op wat de persoon nog wél kan, via de intro van een fitnote, eerder dan het vasthouden aan wat niet kan!

Veronique Leray (Stichting tegen Kanker) focust heel specifiek op de terugkeer naar het werk na kanker. Zij vat de rol van HR en de acties die HR in deze kan ondernemen en/of faciliteren samen in 9 punten:

- Emotionele ondersteuninig
- Praktische ondersteuning
- Communicatie
- Toestaan van voldoende ziekteverlof
- Plannen van de werkhervatting
- Arbeidsgeschiktheid beoordelen
- Aanpassen van de verwachtingen
- Uiten van de waardering
- Het “normaal” behandelen

David Ducheyne (Voorzitter HRPro.be) deelde tenslotte op zijn beurt zijn inzichten over de sleutelrol die HR in deze thematiek speelt en dit op 4 vlakken:

- Strategisch: Bouw aan een brede aanpak rond preventie, re-integratie, inclusie en mensbeleid. Een geïsoleerde aanpak werkt niet.
- Begeleiding: zet ook in op begeleiding van leidinggevenden en bij uitbreiding het hele betrokken team
- Cultuur: Pas de taal aan => welzijnsgericht en depolariserend
- Aanpassen werk: focus op maatwerk, jobcrafting en flexibiliteit.

Our partners

Business Issues

An optimum business environment is vital for a sound economy and sustainable growth. FEB aims to help create and maintain such an environment by, among other things, closely monitoring all issues of direct relevance to businesses. Here, grouped into 17 themes, are the issues on which FEB focuses most of its attention and action.


newsletters and press releases

Subscribe now and receive every week the latest articles directly in your mailbox