Syndicale faciliteiten

Donderdag 3 december 2020 

Weet u alles over ’de nodige tijd’? 

Over de kwestie van de ’nodige tijd’ die vakbondsafgevaardigden inroepen om hun afwezigheid op het werk te rechtvaardigen, is al heel wat inkt gevloeid. Het is dan ook een lastig en schier onoplosbaar vraagstuk. Een uitdaging voor wie zich eraan waagt.

Nochtans bestaat er een kader! 

De ’nodige tijd’ en andere syndicale faciliteiten maken deel uit van de sociale dialoog binnen een bedrijf. En in tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn daar regels voor. Al moet gezegd dat tussen de realiteit op het terrein en de opgelegde normen er soms een diepe kloof gaapt.

Het VBO organiseert daarom een seminar om

 • op een rijtje te zetten welke regels er gelden voor de faciliteiten waar vakbondsafgevaardigden recht op hebben in de uitoefening van hun opdracht;
 • de deelnemers in te lichten over wat er op het werkveld gebeurt;
 • tools aan te reiken om rond dit thema tot een akkoord te komen met de vakbonden.

Agenda

 • De uitdaging van de ’nodige tijd’ en andere syndicale faciliteiten
 • Een juridische analyse van de ‘nodige tijd’ en andere syndicale faciliteiten
 • De onmiddellijke gevolgen en realistische maatregelen om de ’nodige tijd’ te beheren
 • De voorstelling van een benchmark (resultaten van de VBO-enquête over de ’nodige tijd’)
 • Een template voor onderhandelingen omtrent de ’nodige tijd’ en andere syndicale faciliteiten

Documentatie

 • De resultaten van een VBO-enquête ter zake
 • Publicatie ’De nodige tijd en andere syndicale faciliteiten’ 

Sprekers

 • Sofie Claes
 • Manou Doutrepont 

In samenwerking met

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.