Chair Business Compliance

Woensdag 15 maart 2023

VBO, UGent en ULiège richten leerstoel ‘business compliance’ op

Quo vadis, business compliance?

We nodigen u van harte uit op de lancering van de leerstoel ‘Business Compliance’ van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO FEB), de Universiteit Gent en de Universiteit Luik op 15 maart 2023 in het conferentiecentrum BeVenue van het VBO. Met deze leerstoel willen de betrokken organisaties de komende jaren op structurele wijze inzicht verwerven in het toenemende belang van compliance voor ondernemingen en de verhouding tussen compliance en het traditionele rechtskader. Hans De Wulf (Universiteit Gent) en Roman Aydogdu (Universiteit Luik) zijn de titularissen van deze leerstoel.

Ondernemingen worden in diverse domeinen geconfronteerd met allerlei vormen van compliance. Aan het naleven van die nieuwe regels zijn voordelen verbonden. Het niet-naleven van complianceregels kan dan weer aanleiding geven tot sancties. Ondanks de spectaculaire groei van compliance, blijft het antwoord op belangrijke vragen (Wie bepaalt complianceregels? Hoe worden ze opgevolgd? Hoe worden ze afgedwongen?) nog onduidelijk. De verhouding tussen die nieuwe vormen van ‘regels’ en traditionele regels (in concreto wetgeving) roept ook vragen op. De leerstoel zal het concept ‘business compliance’ conceptualiseren om tot een beter begrip van het fenomeen te komen.

 

Photo © Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.