VBO PERSBERICHT
20 juni 2022
 
 
 

Nationale manifestatie: vakbonden werken jobverlies en herstructureringen in de hand

Met het conflict in Oekraïne, het stokkende herstel na de coronacrisis en de galopperende inflatie bevinden onze ondernemingen zich in een hardnekkige crisis. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt het dan ook onverantwoord dat net nu de vakbonden beslissen om een nationale manifestatie te organiseren. Hun vraag om de loonnormwet af te afschaffen en zo de loonkosten van de bedrijven verder te laten exploderen is onacceptabel. Het duwt immers onze bedrijven – die nu al investeringen en aanwervingen uitstellen – verder de afgrond in. Finaal werken de eisen van de vakbonden jobverlies, delokalisaties en herstructureringen in de hand.

Tijdens de voorstelling van de halfjaarlijkse economische vooruitzichten van de Nationale Bank waren de waarschuwingen niet mis te verstaan: “de schok van de hoge energieprijzen wordt in België vooral opgevangen door de bedrijven en zorgt voor competitiviteitsverlies”. Daarnaast werd nog maar eens bevestigd dat - in tegenstelling tot onze buurlanden - de koopkracht van de gezinnen beschermd wordt door de automatische indexering van de lonen en uitkeringen.

De Nationale Bank berekende dat de automatische loonindexering de lonen zowel in 2022 als in 2023 met telkens 5,5% zal opdrijven. Een totale loonkostenstijging dus met meer dan 11%. Dat is bijna 5% meer dan wat in onze drie buurlanden wordt verwacht, waardoor onze absolute loonhandicap opnieuw zou oplopen richting 16%.

Hoewel de automatische loonindexering er dus op korte termijn voor zorgt dat de koopkracht veel beter gevrijwaard blijft dan in de buurlanden (+2,0% in 2022-2024) en het beschikbaar gezinsinkomen in reële termen zelfs blijft stijgen (+4,5% in 2022-2024), dreigen de gevolgen voor Belgische bedrijven desastreus te zijn.

Belgische bedrijven zien hun concurrentievermogen immers in sneltreinvaart achteruitgaan, worden gedwongen om hun prijzen veel forser op te trekken dan in de buurlanden om enigszins rendabel te blijven, en dreigen zo dus bij elke heronderhandeling van contracten marktaandelen en groei te verliezen. Op middellange termijn zullen de gevolgen van de huidige ontsporing dan ook pijnlijk duidelijk worden: minder marktaandelen, minder (buitenlandse) investeringen, meer delokalisaties en finaal ook minder jobs (zeker in de exportgerichte industrie).

“Mooi voorbeeld van struisvogelbeleid”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO, over de vakbondsacties. “Verschillende onafhankelijke instanties hebben meermaals bevestigd dat de koopkracht van de gezinnen via de automatische loonindexering gevrijwaard blijft en de bedrijven de gevolgen van de belangrijkste externe economische schok sinds decennia opvangen. Toch blijven sommige partijen en vakbonden de waarheid verdraaien en duwen ze bedrijven verder de dieperik in. We hebben in het verleden exact hetzelfde gedaan en we weten wat er dan zal gebeuren: bedrijven gaan failliet, er komen herstructureringen, bedrijven gaan weg uit ons land en mensen verliezen hun job. Daarom onze oproep: steek nu voor één keer niet de kop in het zand en start een overleg over een tripartiet akkoord dat de gevolgen van die schok spreidt over de overheid, de burgers en de bedrijven.”

 

Foto ©belga

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
20 JUNI 2022
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy