VBO PERSBERICHT
06 september 2019
 
 
 

Negatieve economische impact Belgische files vraagt om globaal mobiliteitsplan voor het ganse land

België staat alom bekend om zijn ellenlange files. En die hebben een negatieve impact op de hele Belgische economie: kostbare tijd gaat verloren, het milieu en de volksgezondheid lijden eronder … Het Federaal Planbureau (FPB) publiceerde zopas een nieuwe studie die de kosten van de Belgische verkeerscongestie raamt op 2,3 miljard euro per jaar. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) geeft dat cijfer aan dat de fileproblematiek zal blijven wegen zolang er geen globaal mobiliteitsplan komt.   

In 2016 werkte het VBO samen met zijn sectoren een mobiliteitsvisie uit, waarin het 50 maatregelen naar voren schuift om de mobiliteitsknoop in België te ontwarren. Het gaat onder andere om de nood aan infrastructuurinvesteringen en het invullen van missing links, het bevorderen van de deeleconomie en sterker inzetten op nieuwe aandrijftechnologieën.

De visie omvat ook de invoering van een slimme kilometerheffing. Die zou in de plaats komen van de bestaande belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting, en zou schommelen naargelang de locatie en het tijdstip van gebruik, en de uitstoot van het voertuig. Op die manier wordt de fiscaliteit gekoppeld aan de maatschappelijke kostprijs en hangt ze niet langer af van de huidige, vaste belastinginkomsten. Hoewel verschillen tussen de gewesten hier en daar niet ondenkbaar zijn, moet een dergelijk systeem uitgerold worden over het hele land, om de coherentie te waarborgen. Men moet er ook over waken dat de fiscale en administratieve lasten niet toenemen voor sterk transportafhankelijke sectoren, en rekening houden met de internationale concurrentie die onze bedrijven het hoofd moeten bieden. Ook het Planbureau ziet een slimme kilometerheffing als de oplossing om komaf te maken met de buitensporige kosten van de verkeerscongestie.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “We mogen niet vergeten dat één enkele oplossing niet volstaat om de mobiliteitskwestie aan te pakken, het hele scala aan maatregelen is nodig. En dat vraagt om actie op verschillende fronten: infrastructuur, technologie, fiscaliteit en ga zo maar door.”

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
06 SEPTEMBER 2019
 
Contactgegevens Persdienst
Benoit Monteyne - T + 32 2 515 08 77 | bm@vbo-feb.be
Pauline Bertrand - T + 32 2 515 08 03 | pbe@vbo-feb.be
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven Mijn gegevens & voorkeuren Toon in browser

Disclaimer Contact Print Copyright