VBO PERSBERICHT
10 september 2019
 
 
 

Pierre Gattaz, voorzitter van BusinessEurope, ontmoet de leden van het VBO

In het kader van zijn rondreis langs de Europese hoofdsteden werd Pierre Gattaz, voorzitter van de werkgeverskoepel BusinessEurope, op dinsdag 10 september ontvangen op het VBO, het Belgische lid van de organisatie. En die organisatie vertegenwoordigt, bij monde van haar 40 lidfederaties gespreid over 35 Europese landen, ondernemingen van alle omvang en uit elke sector.

Voor de gelegenheid had Pierre Gattaz een gesprek met de leiders van bedrijven die lid zijn van het Strategisch comité van het VBO.

Hij deelde er zijn analyse van de resultaten van de Europese verkiezingen in mei van dit jaar. Zo gaf hij aan dat het hem positief stemt dat de pro-Europese partijen een grote meerderheid hebben in het Europees Parlement, al onderstreepte hij ook dat het meer dan ooit belangrijk is om echte oplossingen aan te reiken voor de bezorgdheden van bedrijven en burgers.

Hij liet ook zijn licht schijnen over een aantal grote uitdagingen waar de EU voor staat, gelet op de prioriteiten van BusinessEurope voor de nieuwe Europese legislatuur. Hij wees daarbij op de sleutelrol die bedrijven hebben om de welvaart van de burgers te waarborgen, en wierp vier pijlers op die cruciaal zijn om ervoor te zorgen dat de activiteiten van ondernemingen een positieve impact hebben op de groei en de werkgelegenheid in Europa: innovatie, internationale handel, de eengemaakte markt en de euro. Hij benadrukte ook nog eens het belang om de Europese inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering voort te zetten, en tegelijk onze concurrentiekracht en energiebevoorradingszekerheid te garanderen.

Tijdens deze gedachtewisseling onderstreepte VBO-voorzitter Bernard Gillot dat het Belgische bedrijfsleven de verdere economische integratie in Europa ondersteunt, gelet op de vele voordelen voor onze heel open economie. “Maar het VBO pleit voor een ‘Europa van resultaten’, in die materies waar het optreden van de EU een echte meerwaarde heeft”. En ook hij wees nog eens op essentiële taak van de EU om de goede werking van de interne markt te verzekeren (die nog steeds komaf moet maken met talloze nationale protectionistische mechanismen) en om een ambitieus handelsbeleid te voeren met onze buitenlandse partners (met oog voor een gezonde concurrentie). “En ook de energie- en klimaatuitdagingen voor de EU zijn van formaat.”

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, voegde daar nog aan toe dat “we op heel korte termijn allereerst een harde Brexit moeten zien af te wenden, omdat die onze economie enorme schade zou berokkenen. De prioriteit blijft een ordentelijke uitstap van het VK uit de EU, gekoppeld aan een overgangsperiode waarin beide partijen een nieuwe, brede en ambitieuze handels- en politieke relatie onderhandelen”. Hij voegt daar nog aan toe dat “gelet op de huidige onzekerheden, het VBO de bedrijven blijft aanmoedigen om zich optimaal voor te bereiden op de gevolgen van een eventuele ‘no-deal’ Brexit”.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
10 SEPTEMBER 2019
 
Contactgegevens Persdienst
Benoit Monteyne - T + 32 2 515 08 77 | bm@vbo-feb.be
Pauline Bertrand - T + 32 2 515 08 03 | pbe@vbo-feb.be
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven Mijn gegevens & voorkeuren Toon in browser

Disclaimer Contact Print Copyright