VBO PERSBERICHT

17 september 2019
FR

Het VBO ontvangt de president van de Democratische Republiek Congo, de heer Félix Tshisekedi

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomde op deze dinsdag de president van de Democratische Republiek Congo, de heer Félix Tshisekedi, ter gelegenheid van zijn eerste officiële bezoek aan ons land. Op de academische zitting die het VBO aan het einde van de namiddag organiseerde, waren meer dan 200 mensen aanwezig.

Bernard Gilliot, voorzitter van het VBO, sprak in positieve bewoordingen over de hernieuwde belangstelling en de verschillende initiatieven en instrumenten bestemd voor het Afrikaanse continent, zowel van de Belgische overheid als van de Europese instellingen. De economische wereld is alvast tevreden dat beide landen de banden aanhalen.

Het VBO en zijn leden hadden bijzondere aandacht voor de sociaaleconomische prioriteiten van de nieuwe Congolese regering en voor de maatregelen die ze wil nemen om bij te dragen tot een gunstig handelsklimaat, en tot de geleidelijke toename en diversifiëring van de handels- en investeringsstromen tussen België en de DRC.

Elk buitenlands investeringsproject, waar ook, vereist dat aan een aantal voorafgaande voorwaarden is voldaan. Het VBO moedigt dan ook de vele geplande hervormingen in de DRC aan en is tevreden over de recente ontwikkelingen met betrekking tot, in het bijzonder, het bilaterale akkoord tussen de DRC en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van de investeringen. Dat akkoord draagt bij tot de vereiste rechtszekerheid die investeerders zo belangrijk vinden.

“We zijn ons ten volle bewust van de grootteorde van de uitdagingen waar de nieuwe Congolese overheid voor staat. Maar we zien evenzeer de talloze opportuniteiten om de economische relaties tussen onze landen te versterken, ten gunste van de groei, de werkgelegenheid en het welzijn van de burgers. En dat dankzij een nauw overleg en een hechte samenwerking tussen overheden en private stakeholders, naar het beeld van onze ontmoeting hier vandaag”, benadrukt Bernard Gilliot.

 > Bekijk hier de foto's van het evenement
https://galerie.triptyque.be/feb-vbotshisekedi/


PERS
COMMUNICATION & EVENTS
17 SEPTEMBER 2019

Contactgegevens
Persdienst
Bart Croes - T + 32 2 515 08 77 | bcr@vbo-feb.be | Pauline Bertrand - T + 32 2 515 08 03 | pbe@vbo-feb.be
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
Zich uitschrijven    -    Toon in browser

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Copyright
Share
Tweet
Delen via mail

 
VBO VZW
Ravensteinstraat 4
B - 1000 Brussel
Tel + 32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be